File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 387, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, zj. Belinda Balluku”.