Categories: Akte
Vendim nr. 393, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1477 prot., datë 23.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.