File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 394, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Gurjeta Tajar Brakaj”.