Categories: Akte
Vendim nr. 399, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1326 prot., datë 13.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.