File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 420, datë 29.06.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj “Albpetrol” sh.a”.