File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 437, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socdemokrate e Shqipërisë, zj. Denisa Ndue Pjetri”.