File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 448, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arsid Argjir Prifti”.