File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 461, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Engjëllushe Isa Guri”.