File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 477, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Klaudja Lulzim Turtulli”.