File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 52, datë 10.2.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive të Bashkisë Durrës, për periudhën 24 janar – 2 shkurt 2023”.