File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 71, datë 12.02.2022 “Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga Grupi i Numërimit dhe Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.