File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 88, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nr. 42 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.