File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 91, datë 19.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 12, datë 26.1.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022”.