File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 94, datë 22.02.2022 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për operatorët teknikë për përdorimin e Pajisjes së Identifikimit Elektronik të zgjedhësve (PEI), për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022”.