Categories: Akte
Vendimi nr. 272 datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë_______” , nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.