For more details about the vacancy position  see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, Shef Sektori i përgatitjes së akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionin Zgjedhor.