For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për shtyrje të datës të konkurrimit për pozicionin e punës Specialist Jurist në Drejtorinë Juridike dhe të Dokumentacionit Zgjedhor.

Responsibe sector