For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.

Responsible sector