Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

22/10/2021 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

Responsible sector

VacanciesNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.