For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef  në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor.

Responsible sector