Vacancy announcement for the position of Head in the Sector for the Preparation of Acts in the DJDZ.

11/01/2022 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef  në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor.

Responsible sector

VacanciesVacancy announcement for the position of Head in the Sector for the Preparation of Acts in the DJDZ.