For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për publikim të kandidatit fitues, për pozicionin e punës Magazinier në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Responsible sector