Announcement of the shortlist of candidates for the vacant position, Head of the Sector in DKMZ.

21/01/2021 | Vacancies

For more details see the announcement in Albanian language;

Njoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhoe ne DKMZ.

Responsible Sector

VacanciesAnnouncement of the shortlist of candidates for the vacant position, Head of the Sector in DKMZ.