Announcement of the winning candidate for the position of Director in the General Directorate of Election Administration.

08/02/2021 | Vacancies

For more details see the announcement in Albanian language:

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Administrimit të Zgjedhjeve.

Responsible Sector

VacanciesAnnouncement of the winning candidate for the position of Director in the General Directorate of Election Administration.