Announcement of the preliminary list of qualified candidates for the procedure “Promotion”, for the position of Head of DADSIT.

08/03/2021 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë”, për pozicionin e punës Shef në DADSIT.

 

Responsible Sector

VacanciesAnnouncement of the preliminary list of qualified candidates for the procedure “Promotion”, for the position of Head of DADSIT.