Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë”, për pozicionin e punës Shef në DADSIT.

08/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Shef i Sektorit të Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njesia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Erdet Këlliçi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë”, për pozicionin e punës Shef në DADSIT.