Announcement of the winning candidate for the position of Head in the Data and Systems Administration Sector at DADSIT.

20/03/2021 | Vacancies

For more details see the announcement in Albanian language:

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës Shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

 

Responsible Sector

VacanciesAnnouncement of the winning candidate for the position of Head in the Data and Systems Administration Sector at DADSIT.