Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

26/07/2021 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

Rseponsible sector

VacanciesNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.