Vacancy announcement for the position of Head in the Training Sector at DKMZ.

30/08/2021 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lire pune për pozicionin Shef në Sektorin e Trajnimeve në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore.

Responsible sector

VacanciesVacancy announcement for the position of Head in the Training Sector at DKMZ.