Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.11.2020.

11/11/2020 | Rendi i ditës

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator, datë 13.11.2020.

Komisioni Rregullator, ditën e Premte, më datë 13.11.2020, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:
1) “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë.”

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 13.11.2020.