Dekriminalizimi

Këtu gjeni formularët e vetëdeklarimit (dekriminalizimit) të kandidatëve që garojnë në zgjedhje, si edhe të personave të tjerë të cilët kanë detyrimin të depozitojnë në KQZ këtë formular.  

Përmes filtrimit mund të njiheni me formularin e vetëdeklarimit për kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët për këshilla bashkiakë, kandidatët për deputetë dhe anëtarët e Këshillit të Ministrave, sipas viteve përkatëse. 

Emri MbiemriVitiQarkuBashkiaPartiaLinkhf:tax:dekriminalizimihf:tax:vitihf:tax:qarkuhf:tax:bashkiahf:tax:partia
Dekriminalizimi