Ku është QV ime?

  • Qendra e votimit është mjedisi ku do të votoni në ditën e zgjedhjeve.  
  • Përpara ditës së zgjedhjeve, ju duhet të jeni njoftuar me shkrim nga kryetari i njësisë së qeverisjes tuaj vendore në lidhje me vendodhjen (adresën) e qendrës tuaj të votimit.
  •  Për të gjetur adresën dhe vendodhjen e saktë të qendrës tuaj të votimit, si edhe numrin tuaj rendor në listën e zgjedhësve, kërkoni  këtuose në aplikacionin KQZ.  

 Për më shumë kliko këtu 

Ku është QV ime?