Akte të KQZ

Këtu gjeni vendimet/ urdhërat/ udhëzimet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendimet e Komisionit Rregullator dhe vendimet e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve sipas viteve.

EmërtimiVitiLinkhf:tax:aktehf:tax:nrhf:tax:viti
Vendim nr. 1, datë 25.1.2023 “Për rregullat procedurale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në vendet e numërimit të votave dhe transmetimin në kohë reale nga vendet e numërimit të votave në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.akte-krr012023
Vendim nr. 29, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dritan Emrush Salkurti”.vendime-kshz292023
Vendim nr. 28, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjergji Atem Daja”.vendime-kshz282023
Vendim nr 27, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arbër Idriz Elmadhi”.vendime-kshz272023
Vendim nr. 26, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Luljeta Agim Metani”.vendime-kshz262023
Vendim nr. 25, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale të Shqipërisë, zj. Ticjana Petraq Verori”.vendime-kshz252023
Vendim nr. 24, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Librazhd, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Flutur Elmaz Kojku”.vendime-kshz242023
Vendim nr. 22, datë 1.2.2023 “Për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023, në bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë”.vendime-kshz222023
Vendim nr. 23, datë 1.2.2023 “Për procedurat dhe kriteret e akreditimit të vëzhguesve të subjekteve zgjedhore në Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor, Komisionet e Qendrave të Votimit dhe Vendet e Numërimit të Votave, në zgjedhje”.vendime-kshz232023
Udhëzim nr. 1, datë 18.01.2023 “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin dhe verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.udhezime-kshz012023
Vendim nr. 21, datë 31.01.2023 “Për përzgjedhjen e monitorueses për të plotësuar numrin e vakancës për bashkinë Fushë Arrëz për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz212023
Vendim nr. 19, datë 27.1.2023 “Për procedurat e akreditimit dhe rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja dhe mediave”.vendime-kshz192023
Vendimi nr. 17, datë 25.1.2023 “Për miratimin e elementeve dhe përmbajtjes së zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhje”.vendime-kshz172023
Vendim nr. 07, datë 25.01.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës nr. 04, datë 14.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas072023
Vendim nr. 06, datë 23.01.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 16 të subjektit ankues Partia Fryma e Re Demokratike”.vendime-kas062023
Vendim nr. 25, datë 19.12.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 12, nr.13, nr. 14 dhe pezullimin e shqyrtimit “.vendime-kas252022
Vendim nr. 24, datë 19.12.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 10, nr. 11, kërkesës nr. 04 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pezullimin e shqyrtimit”.vendime-kas242022
Vendim nr. 5,datë 23.01.2023 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dhe 27”.vendime-kas052023
Vendim nr. 4, datë 17.01.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 16, paraqitur në KQZ në datën 19.12.2022”.vendime-kas042023
Vendim nr. 3, datë 17.01.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 24, datë 06.01.2023 të depozituar nga Shoqata e Transmetuesve Radioteleviziv Kabllore Valore”.vendime-kas032023
Vendim nr. 2, datë 17.01.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dhe 27”.vendime-kas022023
Vendim nr. 1, datë 16.01.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 15, datë 16.12.2022 dhe nr. 28, datë 12.01.2023”vendime-kas012023
Vendim nr. 24, datë 02.02.2021 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore të partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2021”.vendime-kshz242021
Vendim nr. 15, datë 18.1.2023 “Për përdorimin e kodeve të sigurisë për pajisjen elektronike të votimit dhe numërimit elektronik të zgjedhësve”.vendime-kshz152023
Vendimi nr. 14, datë 14.1.2023, “Për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkinë Gjirokastër dhe bashkinë Delvinë për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz142023
Vendim nr. 13, datë 13.01.2023 “Për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkitë Berat, Kuçovë, Poliçan, Skrapar, Ura Vajgurore, Bulqizë, Dibër, Klos, Mat, Durrës, Krujë, Shijak, Cërrik, Elbasan, Gramsh, Librazhd, Peqin, Prrenjas, Divjakë, Fier, Lushjne, Mallakastër, Tepelenë, Devoll, Kolonjë, Korçë, Maliq, Pogradec dhe Pustec, Has, Kukës, Tropojë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Fushë Arrëz, Malësia e Madhe, Pukë, Shkodër, Vau Dejës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Vorë, Finiq, Himarë, Konispol, Sarandë, Selenicë, Vlorë për zgjedhjet e Organeve të Qeverisjes Vendore, të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz132023
Vendim nr. 12, datë 12.01.2023 “Për përdorimin e kodeve të sigurisë për pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve”.vendime-kshz122023
Vendim nr. 11, datë 12.01.2023 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ-ve), në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz112023
Vendim nr. 10, datë 09.01.2023 “Për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkinë Tiranë, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz102023
Vendim nr. 9, datë 09. 01. 2023, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malvina Hasan Fida”.vendime-kshz092023
Vendim nr. 8, datë 09. 01. 2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Përmet, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, zj. Gjyrgji Kame Mançellari’’.vendime-kshz082023
Vendim nr. 7, datë 09.01.2023 “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-së, KQV-së, Kryetarit të KQV-së dhe vulës reserve për KQV-në për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz072023
Vendim nr. 6, datë 09.01.2023 “Për përcaktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz062023
Vendim nr. 5, datë 09.01.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për përcaktimin e minimumit jetik”.vendime-kshz052023
Vendim nr. 4, datë 09 .01. 2023, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Kleo Hekuran Murataj, kandidat i listës shumemërore të Partisë Social Demokrate të Shqipërisë, Qarku Tiranë”.vendime-kshz042023
Vendim nr. 3, datë 09. 01. 2023, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Agron Faslli Kapllanaj, kandidat i listës shumemërore të Koalicionit PD -Aleanca për Ndryshim, Qarku Fier”.vendime-kshz032023
Vendim nr. 1, datë 6.01.2023 “Për administrimin e kërkesave ankimore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe regjistrimin e tyre”.vendime-kshz012023
Vendim nr. 228, datë 20.12.2022, “Për një ndryshim në vendimin nr. 226, datë 14.12.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për emërimin e ndihmësave të auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2282022
Vendim nr. 227, datë 20.12.2022, “Për një ndryshim në vendimin nr. 208, datë 23.11.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për emërimin e auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023″.vendime-kshz2272022
Vendim nr. 223, datë 7.12.2022 “Mbi përdorimin në procesin zgjedhor të disa materialeve dhe përcaktimin e karakteristikave të përgjithshme të tyre në përdorim”.vendime-kshz2232022
Vendim nr. 226, datë 14.12.2022 “Për emërimin e ndihmësave të auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”vendime-kshz2262022
Vendim nr. 225, datë 07.12.2022 “Për kodifikimin e materialeve dhe dokumentacionit zgjedhor”.vendime-kshz2252022
Udhëzim nr. 04, datë 07.12.2022 “Për mënyrën e komunikimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me bashkitë në kuadër të bashkërendimit të informacionit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.udhezime-kshz042022
Vendim nr. 222, datë 07.12.2022 “Për edukimin, informimin dhe ndërgjegjësimin e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë për zgjedhjet”.vendime-kshz2222022
Vendim nr. 221, datë 07.12.2022 “Për edukimin, informimin, ndërgjegjësimin si dhe për krijimin e kushteve lehtësuese për pjesëmarrjen në zgjedhje të personave me aftësi të kufizuar”.vendime-kshz2212022
Vendim nr. 220, datë 07.12.2022 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.vendime-kshz2202022
Vendim nr. 224, datë 07.12.2022 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021”.vendime-kshz2242022
Vendim nr. 218, datë 01.12.2022 “Për miratimin e programit për trajnimin dhe monitorimin e administratës zgjedhore dhe të disa aktorëve të tjerë për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore”.vendime-kshz218
Vendim nr. 217, datë 01.12.2022 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2172022
Vendim nr. 216, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Megi Petri Babi”.vendime-kshz2162022
Vendim nr. 215, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Anila Zeni Ajdini”.vendime-kshz2152022
Vendim nr. 214, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Anxhela Ilirjan Bakiasi”.vendime-kshz2142022
Vendim nr. 213, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Gerta Nuri Muça”.vendime-kshz2132022
Vendim nr. 212, datë 01.12.2022 “ Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim, qarku Tiranë, zj. Orjela Luftar Nebijaj”.vendime-kshz2122022
Vendim nr. 211, datë 01.12.2022 “ Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim, qarku Tiranë, z. Petrit Dine Doda”.vendime-kshz2112022
Vendimi nr. 210, datë 30.11.2022 “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2102022
Vendim nr. 209, datë 25.11.2022 “Për miratimin e programit analitik të akteve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2022
Udhëzimi nr. 3, datë 03.11.2022 “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe rregullat për monitorimin”.udhezime-kshz032022
Vendimi nr. 208, datë 23.11.2022 “Për emërimin e auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organeve qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2022
Vendim nr. 207, datë 03.11.2022 “Për miratimin e Planit të Veprimit 2022-2023 për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2022
Vendim nr. 206, datë 03.11. 2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Rezarta Gëzim Duro”.vendime-kshz2062022
Vendim nr.205, datë 03.11.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, z. Kevin Agron Baçi”.vendime-kshz2052022
Vendim nr. 204, datë 03.11.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Elbasan, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Areta Mehmet Kumria”.vendime-kshz2042022
Vendim nr. 203, datë 03.11.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit Përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.vendime-kshz2032022
Vendim nr. 200, datë 29 .09. 2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olisa Enver Lekli”.vendime-kshz2002022
Vendim nr. 199, datë 29. 09. 2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Sabrie Isni Laci”.vendime-kshz1992022
Vendimi nr. 198, datë 29.09.2022, të Komisionerit “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”.Vendimi nr. 198, datë 29.09.2022, të Komisionerit “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”.vendime-kshz1982022
Vendim nr.197, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Eligerta Haki Xheka”;vendime-kshz1972022
Vendim nr.196, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Bujar Zija Puka”.vendime-kshz1962022
Vendim nr. 195, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Pjetër Ndoci”.vendime-kshz1952022
Vendim nr.194, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj.Enkeleda Resmi Hyskaj”.vendime-kshz1942022
Vendim nr.193, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Valter Abaz Hoxha”.vendime-kshz1932022
Vendim nr.192, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Gresa Fatmir Hoxha”.vendime-kshz2022
Vendim nr.191, datë 13.09.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Xhulia Agim Oshafi (Dervishi)”.vendime-kshz1912022
Vendim nr.190, datë 13.09.2022 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Artan (Ergi) Nazmi Bitri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz1902022
Vendim nr.189, datë 13.09.2022, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ashim Hysen Tafilaku, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz1892022
Vendim nr.188, datë 13.09.2022, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Dashamir Mehmet Tahiri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja për Ndryshim, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz1882022
Vendim nr.187, datë 22.07.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vore, të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Socialiste, z. Altin Mifit Sipri”.vendime-kshz1872022
Vendim nr. 186, datë 22.07.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj z. Fatmir Juka, përgjegjës i Galerisë së Arteve Shkodër dhe z. Xhemal Bushati, kandidat për kryetar i bashkisë Shkodër, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.vendime-kshz1862022
Vendim nr. 185, datë 22.07.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj z. Edison Memolla, Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej, përgjegjësit të Qendrës Kultutore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo, Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi, Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej, Drejtorit të Shkollës “Haxhi Qehaj” dhe zj. Mimoza Bidaj, Drejtorit të Kopështit Rrogozhinë, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.vendime-kshz1852022
Vendim nr. 183, datë 30.06.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Emiriana Sako, kandidat për kryetar të Bashkisë Durrës, z. Arben Ahmetaj Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.vendime-kshz1832022
Vendim nr. 182, datë 30.06.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Edona Tafa Drejtor dhe Mjek i Qendrës Shëndetësore “Rrethinat”, Ambulanca Dobraç dhe zj. Majlinda Angoni kandidatit për Kryetar të Bashksë Shkodër propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.vendime-kshz1822022
Vendim nr. 181, datë 30.06.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj z. Haki Çako Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe zj. Majlinda Angoni kandidat për Kryetar Bashkie Shkodër, e propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.vendime-kshz1812022
Vendim nr. 180, datë 30.06.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të Bashkisë Lushnjë, z. Haki Çako Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.vendime-kshz1802022
Vendim nr. 179, datë 28.06.2022 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ilmi Sali Kuka, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja e Re, qarku Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz1792022
Vendim nr. 178, datë 28.06.2022 Vendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Mimoza Bahri Jaupaj”.vendime-kshz1782022
Vendim nr. 177, datë 28.06.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Faslli Mezan Beduli”.vendime-kshz1772022
Vendim nr. 176, datë 28.06.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sonila Ristan Meço”.vendime-kshz1762022
Vendim nr. 175, datë 28.06.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.vendime-kshz1752022
Urdhër nr. 192, datë 15.06.2022 “Për ngritjen e Grupit të Punës për hartimin e projektakteve me karakter normative për përcaktimin e rregullave për regjistrimin e votuesve nga jashtë, për procedurat e votimit dhe për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin, në kuadër të zhvillimit për herë të parë të votimit nga jashtë vendit”.urdhera-kshz1922022
Vendim nr. 174, datë 20.06.2022 “Për miratimin e projekt buxhetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2023”.vendime-kshz1742022
Vendim nr. 173, datë 17.06.2022 “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialeve zgjedhore dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.vendime-kshz1732022
Vendim nr. 172, datë 14.06.2022 “Për miratimin e planit strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë, 2022 – 2026”.vendime-kshz1722022
Vendim nr. 23, datë 14.09.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.03, datë 15.07.2022, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Aanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.vendime-kas232022
Vendim nr. 22, datë 15.09.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 02, datë 15.07.2022 drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrative”.vendime-kas222022
Vendim nr. 21, datë 20.07.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 03, datë 15.07.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrative”.vendime-kas212022
Vendim nr. 20, datë 20.07.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 02, datë 15.07.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrative”.vendime-kas202022
Vendim nr. 19, datë 31.05.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01, datë 23.05.2022 drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrative”.vendime-kas192022
Vendim nr. 18, datë 27.05.2022 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 09, datë 19.05.2022 të zj. Emirjana Sako kundër vendimit nr. 152, datë 28.04.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas182022
Vendim nr. 207, datë 03.11.2022 “Për miratimin e Planit të Veprimit 2022-2023 për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2072022
Vendim nr. 209, datë 25.11.2022 “Për miratimin e programit analitik të akteve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2092022
Udhëzimi nr. 3, datë 03.11.2022 “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe rregullat për monitorimin”.udhezime-kshz032022
Vendim nr. 27, datë 03.11.2022 “Për miratimin e rregullave për numërtimin e zonave të qendrave të votimit dhe qendrave të votimit”.akte-krr272022
Vendimi nr. 208, datë 23.11.2022 “Për emërimin e auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organeve qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.vendime-kshz2082022
Vendim nr. 04, datë 13.11.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotesojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.akte-krr042020
Vendim nr. 9, datë 09.03.2021 “Për procedurat e funksionimit dhe mirëmbajtjes së portalit, procedurat dhe afatet e hetimit administrative të denoncimeve dhe vendimin që merret në përfundim të tyre”.akte-krr092021
Vendim nr. 08, datë 04.03.2021, “Për miratimin e udhëzuesit për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.akte-krr082021
Vendim nr. 07, datë 02.03.2021, “Për caktimin e personelit të kualifikuar për përdorimin e pajisjeve të teknoogjisë së informacionit në Qendrën e Votimit”.akte-krr072021
Vendim nr. 01, datë 22.01.2021 “Për rregullat proceduriale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave”.akte-krr012021
Vendim nr. 06, datë 26.02.2021 “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.akte-krr062021
Vendim nr. 12, datë 30.12.2020 “Për miratimin e rregullave të veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve”.akte-krr122020
Vendim nr. 04, datë 12.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 04, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.akte-krr042021
Vendim nr. 03, datë 09.02.2021 “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.akte-krr032021
Vendim nr. 05, datë 19.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.akte-krr052021
Vendim nr. 02, datë 30.01.2021 “Për miratimin e Metodologjisë së Monitorimit të Medias Audio dhe Vizive”.akte-krr022021
Vendim nr. 11, datë 28.12.2020 “Për caktimin e rregullave të administrimit dhe shpërndarjes së vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.akte-krr112020
Vendim nr. 10, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave dhe modaliteteve për llogaritjen e vlerës monetare të dhurimeve në natyrë ose shërbimeve, huave dhe kredive për qëllime zgjedhore ose politike të përfituara nga partitë politike dhe kandidatët gjatë fushatës zgjedhore”.akte-krr102020
Vendim nr. 8, datë 14.12.2020 “Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit ë Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.akte-krr082020
Vendim nr. 7, datë 11.12.2020 “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.akte-krr072020
Udhëzim nr. 02, datë 05.12.2020, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.akte-krr022020
Udhëzim nr. 01, datë 05.12.2020, “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet për Kuvend të dates 25 prill 2021”.akte-krr012020
Vendim nr. 06, datë 30.11.2020, “Për ngritjen e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend, të dates 25 prill 2021”.akte-krr062020
Vendim nr. 05, datë 20.11.2020, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.akte-krr052020
Vendim nr. 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.akte-krr092020
Vendim nr. 01, datë 26.10.2020, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Rregullator”. akte-krr012020
Vendim nr. 02, datë 31.10.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e indentifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republiken e Shqipërisë”.akte-krr022020
Vendim nr. 03, datë 06.11.2020, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”.akte-krr032020
Vendim nr. 16, datë 12.04.2021, “Për miratimin e udhëzuesit të Komisioneve të Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.akte-krr162021
Vendim nr. 15, datë 12.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.akte-krr152021
Vendim nr. 13, datë 06.04.2021 “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore”.akte-krr132021
Vendim nr. 17, datë 14.04.2021 “Për rregullat procedurale për procesin e Votimit dhe Numërimit Elektronik nëpërmjet Pajisjes Elektronike të Votimit dhe Numërimit (PEVN) të qendrave të votimit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr.40, në qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit të datës 25 prill 2021”.akte-krr172021
Vendim nr. 14, datë 10.04.2021 “Për organizimin e punës në Vendin e Numërimit të Votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 prill 2021”.akte-krr142021
Vendim nr. 12, datë 31.03.2021 “Për shpalljen e moskompetencës së Komisionit Rregullator për shqyrtimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.akte-krr122021
Vendim nr. 11, datë 25.03.2021 “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.akte-krr112021
Vendim nr. 10, datë 11.03.2021 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit”.akte-krr102021
Vendim nr. 13, datë 04.02.2022 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrn e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.akte-krr132022
Vendim nr. 11, datë 31.01.2022 “Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli i kualifikuar për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në qendrën e votimit dhe të procedurave të rekrutimit”.akte-krr112022
Vendim nr. 10, date 29.01.2022 “Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.akte-krr102022
Vendimi nr. 9, datë 29.01.2022 “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar të partive politike/subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.akte-krr092022
Vendim nr. 08, datë 27.01.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 2, datë 22.01.2022, të Komisionit Rregullator “Për miratimin e disa afateve procedurale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, që do të zhvillohen më datë 6 Mars 2022”.akte-krr082022
Vendim nr. 07, datë 27.01.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 2, datë 30.01.2021, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e metodologjisë së monitorimit të medias audio dhe audiovizive”.akte-krr072022
Vendim nr. 06, datë 27.01.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.03.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”.akte-krr062022
Vendim nr. 05, datë 25.01.2022 “Për miratimin e udhëzuesit të punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.akte-krr052022
Vendim nr. 04, datë 25.01.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.akte-krr042022
Vendim nr. 03, datë 25.01.2022 “Për disa shtesa në udhëzimin nr. 2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.akte-krr032022
Vendimi nr. 02, datë 22.01.2022 “Për miratimin e disa afateve proceduriale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje, që do të zhvillohen më datë 6 mars 2022”.akte-krr022022
Vendim nr. 01, datë 22.01.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 3, datë 6.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”.akte-krr012022
Vendim nr. 21, datë 13.07.2021 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të datës 25.04.2021”.akte-krr212021
Vendim nr. 20, datë 20 prill 2021 “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit të Zgjedhjeve dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.akte-krr202021
Vendim nr. 18, datë 14.04.2021 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumemërore dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë”.akte-krr182021
Vendim nr. 19, datë 14.04.2021 “Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25.04.2021”.akte-krr192021
Vendim nr. 22, datë 23.2.2022 “Për miratimin e Kodit të Etikës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.akte-krr222022
Vendim nr. 21, datë 18.2.2022 “Për organizimin e punës në vendin e numërimit të votave, radhën e veprimeve gjatë dorëzimit të materialeve zgjedhore, numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për zonën e administrimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë që do të zhvillohen me datë 6 Mars 2022”.akte-krr212022
Vendim nr. 20, datë 18.2.2022 “Për kriteret për caktimin e numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave”.akte-krr202022
Vendim nr. 19, datë 16.2.2022 “Për rregullat proceduriale për perdorimin e kamerave regjistruese dhe monitorëve (ekranëve) në Vendet e Numërimit të Votave dhe transmetimin në kohë reale, nga Vendet e Numërimit të Votave në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.akte-krr192022
Vendim nr. 18, datë 15.2.2022 “Për rregullat procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.akte-krr182022
Vendim nr. 17, datë 14.2.2022 “Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;akte-krr172022
Vendim nr. 16, datë 10.2.2022 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.akte-krr162022
Vendim nr. 15, datë 8.2.2022 “Për miratimin e Udhëzuesit të Punës për Komisionet e Qendrave të Votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë që do të zhvillohen më datë 6 Mars 2022”.akte-krr152022
Vendim nr. 12, datë 2.2.2022 “Për miratimin e orarit të votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, të datës 6 Mars 2022”.akte-krr122022
Vendim nr. 14, datë 07.02.2022 “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës së votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, që do të zhvillohen më datë 6 mars 2022”.akte-krr142022
Vendim nr. 26, datë 17.03.2022 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, të datës 6 Mars 2022”.akte-krr2022
Vendim nr. 24, datë 01.03.2022 “Për miratimin e procedurës së hedhjes së shortit për përcaktimin e kandidatit fitues për kryetar bashkie në rastet kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të barabartë votash”.akte-krr242022
Vendim nr. 25, datë 01.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 18, datë 15.02.2022, të Komisionit Rregullator, “Për rregullat procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit (PEVN) në qendrat e votimit të bashkisë Vorë, qarku Tiranë, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.akte-krr252022
Vendim nr. 23, datë 25.2.2022 “Për miratimin e Udhëzuesit të Punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor dhe Grupet e Numërimit të Votave, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë që do të zhvillohen më datë 6 Mars 2022”.akte-krr232022
Vendim nr. 14, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 08, paraqitur në KQZ në datën 01.04.2021”.vendime-kas142021
Vendim nr. 12, datë 29.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 07, paraqitur në KQZ, në datën 25.03.2021”.vendime-kas122021
Vendim nr. 11, datë 24.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 06, datë 20.03.2021, të koalicionit Aleanca (AL) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 165, datë 18.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas112021
Vendim nr. 10, datë 23.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 06, paraqitur në KQZ në datën 20.03.2021”.vendime-kas102021
Vendim nr. 9, datë 23.03.2021 “Për shqyrtimin e Kërkesës Ankimore nr. 05, datë 19.03.2021 të koalicionit Partia Demokratike –Aleanca për Ndryshim (PD-AN) me objekt ‘Kundërshtimin e vendimit nr. 156, datë 17.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas092021
Vendim nr. 13, datë 30.03.2021 “Përshqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 07 të koalicionit Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 172, datë 23.03.2021 “Për caktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit që do tu shpërndahen si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021” të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas132021
Vendim nr. 08, datë 20.03.2021 “Për pranimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 05, paraqitur në KQZ në datën 19.03.2021”.vendime-kas082021
Vendim nr. 7, datë 11.03.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 04, datë 09.03.2021 të znj. Leonora Hyso ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 30, datë 15.12.2020”.vendime-kas072021
Vendim nr. 05, datë 12.02.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 03, paraqitur në KQZ në datën 11.02.2021”.vendime-kas052021
Vendim nr. 6, datë 16.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.03, datë 11.02.2021, të z. Erion Veliaj ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.201”.vendime-kas062021
Vendim nr. 04, datë 22.01.2020, “Për kërkesat ankimore nr. 1 të z. Arben Qalliu dhe nr. 2 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.7, datë 14.01.2021”.vendime-kas042021
Vendim i ndërmjetëm nr. 03, datë 20.01.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 01 dhe nr. 02, të paraqitura në KQZ në datën 18.01.2021”.vendime-kas032021
Vendim nr. 02, datë 20.01.2020, “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 02, paraqitur në KQZ në datën 18.01.2021”.vendime-kas022021
Vendim nr. 01, datë 20.01.2020, “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 01, paraqitur në KQZ në datën 18.01.2021 dhe kërkesës ankimore nr. 01/1, datë 20.01.2021”vendime-kas01
Vendim nr. 34, datë 22.04.2021 “Vendim i ndërmjetëm për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 15, datë 21.04.2021 dhe nr. 21, datë 22.04.2021”.vendime-kas342021
Vendim nr. 33, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 18, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas332021
Vendim nr. 32, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 22, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas322021
Vendim nr. 31, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 21, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas312021
Vendim nr. 30, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 20, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas302021
Vendim nr. 29, datë 22.04.2021 “Për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 19, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas292021
Vendim nr. 28, datë 22.04.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 17, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas282021
Vendim nr. 27, datë 22.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 16, paraqitur në KQZ në datën 21.04.2021”.vendime-kas272021
Vendim nr. 26, datë 22.04.2021 “”Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 15, paraqitur në KQZ në datën 21.04.2021”.vendime-kas262021
Vendim nr. 24, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 12 datë 15.03.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 224, datë 13.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas2021
Vendim nr. 23, datë 19.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 14, paraqitur në KQZ në datën 16.04.2021”.vendime-kas232021
Vendim nr. 21, datë 19.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 12, paraqitur në KQZ në datën 15.04.2021”.vendime-kas212021
Vendim nr. 22, datë 19.04.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr.13, datë 16.04.2021 nga një grup qytetarësh (Aleanca për Teatrin).vendime-kas222021
Vendim nr. 20, datë 05.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 11 datë 02.04.2021, të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU), me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas202021
Vendim nr. 19, datë 03.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 08 të Partisë Socialiste të Shqipërisë, nr. 09 të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 10 të koalicionit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim (PD-AN) ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 198, datë 01.04.2021”.vendime-kas192021
Vendim nr. 18, datë 03.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 11, datë 02.04.2021 të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 193, datë 31.03.2021”.vendime-kas182021
Vendim i ndërmjetëm nr. 17, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 08, nr. 09 të paraqitura në KQZ në datën 01.04.2021 dhe nr. 10 të paraqitur në KQZ në datë 02.04.2021”.vendime-kas172021
Vendim nr. 16, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 10, paraqitur në KQZ në datën 02.04.2021”.vendime-kas162021
Vendim nr. 15, datë 02.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 09, paraqitur në KQZ në datën 01.04.2021”.vendime-kas152021
Vendim nr. 45, datë 29.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 25, paraqitur në KQZ në datën 28.04.2021”.vendime-kas452021
Vendim nr. 43, datë 24.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 24, paraqitur në KQZ në datën 24.04.2021”.vendime-kas432021
Vendim nr. 44, datë 24.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 24, të Partisë Bindja Demokratike”.vendime-kas442021
Vendim nr. 42, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 23, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.vendime-kas2021
Vendim nr. 41, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 18, të Partisë Lëvizja për Ndryshim”.vendime-kas412021
Vendim nr. 40, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 22, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.vendime-kas402021
Vendim nr. 39, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 20, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.vendime-kas392021
Vendim nr. 38, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 16, të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 19, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.vendime-kas382021
Vendim nr. 37, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 15, të Partisë Bindja Demokratike dhe nr. 21, të Partisë Aleanca Demokracia e Re”.vendime-kas372021
Vendim nr. 36, datë 23.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 23, paraqitur në KQZ në datën 22.04.2021”.vendime-kas362021
Vendim nr. 35, datë 22.04.2021 “Vendim i ndërmjetëm për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 16, datë 21.04.2021 dhe nr. 19, datë 22.04.2021”.vendime-kas352021
Vendim nr. 50, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 28, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.vendime-kas502021
Vendim nr. 49, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 27, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.vendime-kas492021
Vendim nr. 25, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 14, datë 16.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 234, datë 14.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kas252021
Vendim i ndërmjetëm, nr. 47, datë 29.04.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 25, datë 28.04.2021 dhe nr. 26, datë 29.04.2021”.vendime-kas472021
Vendim nr. 46, datë 29.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 26, paraqitur në KQZ në datën 29.04.2021”.vendime-kas462021
Vendim nr. 69, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 45, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas692021
Vendim nr. 68, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 44, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas682021
Vendim nr. 67, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 43, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas672021
Vendim nr. 66, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 42, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas2021
Vendim nr. 65, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 41, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas652021
Vendim nr. 64, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 40, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas642021
Vendim nr. 63, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 39, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas632021
Vendim nr. 62, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 38, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas622021
Vendim nr. 61, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 37, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas612021
Vendim nr. 60, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 36, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas602021
Vendim nr. 59, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 35, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas592021
Vendim nr. 58, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 34, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas582021
Vendim nr. 57, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 33, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021”.vendime-kas572021
Vendim nr. 56, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 32, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të kodit zgjedhor”.vendime-kas562021
Vendim nr. 48, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 25 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 35, qarku Tiranë dhe nr. 26 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 22, qarku Durrës”.vendime-kas482021
Vendim i ndërmjetëm nr. 54, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 dhe nr. 31”.vendime-kas542021
Vendim nr. 53, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 31, paraqitur në KQZ në datën 04.05.2021”.vendime-kas532021
Vendim nr. 52, datë 04.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 30, paraqitur në KQZ në datën 04.05.2021”.vendime-kas522021
Vendim nr. 51, datë 05.04.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 29, paraqitur në KQZ në datën 30.04.2021”.vendime-kas512021
Vendim nr. 55, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 27 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 66, qarku Berat, nr. 28 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë, nr. 29 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 2, qarku Shkodër, nr. 30 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 20, qarku Durrës dhe nr. 31 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 21, qarku Durrës”.vendime-kas552021
Vendim nr. 74, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 50, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.vendime-kas742021
Vendim nr. 73, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 49, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.vendime-kas732021
Vendim nr. 72, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 48, paraqitur në kqz në datën 10.05.2021”.vendime-kas722021
Vendim nr. 71, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 47, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.vendime-kas712021
Vendim nr. 70, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 46, paraqitur në KQZ në datën 09.05.2021”.vendime-kas702021
Vendim nr. 95, datë “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 44 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.vendime-kas952021
Vendim nr. 94, datë 31.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 40 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.vendime-kas942021
Vendim nr. 93, datë 31.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 43 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 48 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.vendime-kas932021
Vendim nr. 92, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 53 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, z. Iljaz Shehu”.vendime-kas2021
Vendim nr. 91, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 39 të Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe nr. 51 të kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, Boiken Abazi”.vendime-kas912021
Vendim nr. 90, datë 26.05.2021 “”Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 37 të Partisë Demokratike të Shqipërisë, dhe nr. 46 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.vendime-kas902021
Vendim nr. 89, datë 25.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 38 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.vendime-kas892021
Vendim nr. 88, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe nr. 42 të Partisë Demokratike të Shqipërisë”.vendime-kas882021
Vendim nr. 87, datë 20.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 36 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 49 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim”.vendime-kas872021
Vendim nr. 86, datë 19.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 33 të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, nr. 41 të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe nr. 52 të kandidatit të pavarur z. Kreshnik Merxhani “Për ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 347, datë 04.05.2021”.vendime-kas862021
Vendim nr. 85, datë 15.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 54, paraqitur në KQZ në datën 12.05.2021”.vendime-kas852021
Vendim nr. 84, datë 11.05.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 32, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021”.vendime-kas842021
Vendim i ndërmjetëm nr. 83, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 39, datë 09.05.2021 dhe nr. 51, datë 10.05.2021”.vendime-kas832021
Vendim i ndërmjetëm nr. 82, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 43, datë 09.05.2021 dhe nr. 48, datë 10.05.2021”.vendime-kas822021
Vendim i ndërmjetëm nr. 81, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 37 dhe nr. 46 datë 09.05.2021”.vendime-kas812021
Vendim i ndërmjetëm nr. 80, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 36, datë 09.05.2021 dhe nr. 49 datë 10.05.2021”.vendime-kas802021
Vendim i ndërmjetëm nr. 79, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35, dhe nr. 42, datë 09.05.2021”.vendime-kas792021
Vendim i ndërmjetëm nr. 78, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 33, datë 07.05.2021, nr. 41, datë 09.05.2021 dhe nr. 52, datë 10.05.2021”.vendime-kas782021
Vendim nr. 77, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 53, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.vendime-kas2021
Vendim nr. 76, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 52, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.vendime-kas762021
Vendim nr. 75, datë 11.05.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 51, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021”.vendime-kas752021
Vendim nr. 104, datë 23.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 60, paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.vendime-kas1042021
Vendim nr. 103, datë 14.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 59, të paraqitur në KQZ në datën 12.07.2021”.vendime-kas1032021
Vendim nr. 100, datë 07.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 57, paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.vendime-kas1002021
Vendim nr. 101, datë 07.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 58, të paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.vendime-kas1012021
Vendim nr. 102, datë 13.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 59, paraqitur në KQZ në datën 12.07.2021”.vendime-kas1022021
Vendim nr. 99, datë 06.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 58, paraqitur në KQZ në datën 06.07.2021”.vendime-kas992021
Vendim nr. 98, datë 06.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 57, paraqitur në KQZ në datën 05.07.2021”.vendime-kas982021
Vendim nr. 97, datë 29.06.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 56, paraqitur në KQZ në datën 28.06.2021”.vendime-kas972021
Vendim nr. 96, datë 17.06.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 55, paraqitur në KQZ në datën 15.06.2021”.vendime-kas962021
Vendim nr. 111, datë 09.09.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 të partive politike të depozituar në KQZ”.vendime-kas1112021
Vendim nr. 110, datë 08.09.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 të partive politike të depozituar në KQZ”.vendime-kas1102021
Vendim nr. 109, datë 26.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, plotësuar me nr. 62/1, datë 26.07.2021 dhe pezullimin e shqyrtmit”.vendime-kas1092021
Vendim nr. 108, datë 26.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 61, të paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.vendime-kas1082021
Vendim nr. 107, datë 26.07.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 60, të paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.vendime-kas1072021
Vendim nr. 106, datë 23.07.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.vendime-kas1062021
Vendim nr. 105, datë 23.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 61, paraqitur në KQZ në datën 22.07.2021”.vendime-kas1052021
Vendim nr. 17, datë 27.05.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 01, datë 23.05.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrative”.vendime-kas172022
Vendim nr. 16, datë 23.05.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 09, paraqitur në KQZ në datën 19.05.2022”.vendime-kas162022
Vendim nr. 14, datë 06.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 07, datë 05.03.2022, depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë”.vendime-kas142022
Vendim nr. 15, datë 15.03.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 08, paraqitur në KQZ në datën 11.03.2022”.vendime-kas152022
Vendim nr. 13, datë 06.03.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 07, paraqitur në KQZ në datën 05.03.2022”.vendime-kas132022
Vendim nr. 12/,1 datë 05.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 06, paraqitur në KQZ në datën 05.03.2022”.vendime-kas122022
Vendim nr. 12, datë 05.03.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 06, paraqitur në KQZ në datën 05.03.2022”.vendime-kas122022
Vendim nr. 11, datë 04.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 05, paraqitur në KQZ në datën 03.03.2022”.vendime-kas112022
Vendim nr. 10, datë 04.03.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 05, paraqitur në KQZ në datën 03.03.2022”.vendime-kas102022
Vendim nr. 9, datë 04.03.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 04, paraqitur në KQZ në datën 03.03.2022”.vendime-kas092022
Vendim nr. 08, datë 15.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 03, të paraqitur në KQZ në datën 12.02.2022”.vendime-kas082022
Vendim nr. 07, datë 14.02.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 03, paraqitur në KQZ në datën 12.02.2022”.vendime-kas072022
Vendim nr. 06, datë 07.02.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 2, datë 05.02.2022 të Partisë Demokratike”.vendime-kas062022
Vendim nr. 05, datë 12.01.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 76, datë 31.12.2021”.vendime-kas052022
Vendim nr. 04, datë 10.01.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 01, datë 05.01.2022″.vendime-kas042022
Vendim nr. 03, datë 10.01.2022 “Për pranimin pjesërisht për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 76, datë 31.12.2021”.vendime-kas032022
Vendim nr. 115, datë 21.12.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01/1, datë 17.12.2021, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.vendime-kas1152021
Vendim nr. 01, datë 05.01.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 02, datë 24.12.2021, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.vendime-kas012022
Vendim nr. 02, datë 05.01.2022 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 75, datë 16.12.2021”.vendime-kas022022
Vendim nr. 116, datë 29.12.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 02, datë 24.12.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrativ”.vendime-kas1162021
Vendim nr. 114, datë 14.12.2021 “Vendim për kthimin e akteve për plotësim”.vendime-kas1142021
Vendim nr. 113, datë 08.11.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 74, të paraqitur në KQZ, në datën 28.10.2021”.vendime-kas1132021
Vendim nr. 112, datë 04.11.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 74, paraqitur në KQZ në datën 28.10.2021”.vendime-kas1122021
Vendim nr. 15, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Besmira Simon Prenga nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kurbin”.vendime-kshz152020
Vendim nr. 16, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Ermira Fatmir Balliu nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kamëz”.vendime-kshz162020
Vendim nr. 17, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Avni Kasem Kasa nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Rrogozhinë”.vendime-kshz172020
Vendim nr.18, datë 02.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkeses së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektilgjit “Për Referendumet në Republikën e Shqipërisë”.vendime-kshz182020
Vendim nr. 19, datë 03.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkesës së qendrës “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”, shoqata “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqiperi” dhe qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse, për propozimin e projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”.vendime-kshz192020
Vendim nr. 21, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Rajmonda Rrustem Aliaj nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Tropojë”.vendime-kshz212020
Vendim nr. 20, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Elsa Nikoll Zefi nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, për këshillin e bashkisë Lezhë”.vendime-kshz202020
Vendim nr. 26, datë 02.12.2020 për “Verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Benoreta Arben Lekaj nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate, për këshillin e bashkisë Vau-Dejës”.vendime-kshz262020
Vendim nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz29
Urdhër i Brendshëm nr. 82, datë 12.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës për vlerësimin e sistemeve apo pajisjeve të teknologjisë së informacionit”.urdhera-kshz2020
Urdhër nr. 91, datë 31.10.2020 “Për ngritjen e grupit të punës lidhur me mundësinë e votimit nga jashtë vendit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 Prill 2021”.urdhera-kshz912020
Vendimi nr. 25, datë 25.11.2020, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Pëgjithshme për zj. Adelina Kaloti, anëtare e këshillit bashkiak Kavajë”.vendime-kshz
Vendim nr. 24, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Belsh, nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Eglantina Gjoshi”.vendime-kshz242020
Vendimi nr. 23, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve te kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Gjirokastër, nga lista shumemërore e Partisë Socialiste, zj. Tefta Petrit Sufati”.vendime-kshz23
Vendim nr 1, datë 19.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz012020
Vendim nr. 02, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Gjok Nikoll Nokaj nga lista shumëmerore për këshillin e bashkisë Malësi e Madhe”.vendime-kshz022020
Vendim nr. 03, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Zylfie Adem Çelaj nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Tropojë”.vendime-kshz032020
Vendim nr.04, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Arbron Din Vata nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Kukës”.vendime-kshz2020
Vendim nr. 05, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetedëklarimit të kandidatit zj. Arbora Sejdin Kore nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gjirokastër”.vendime-kshz052020
Vendim nr. 06, datë 23.10.2020, “Për verifikimin deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Esmiralda Gani Keçi nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Shijak”.vendime-kshz062020
Vendim nr. 07, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Flamur Lutfi Cena nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Dibër”.vendime-kshz2020
Vendim nr. 08, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Davida Shqefen Gjeta nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Kurbin”.vendime-kshz082020
Vendim nr. 9, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Brunilda Hamit Sogani nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gramsh”.vendime-kshz092020
Vendim nr. 10, datë 23.10.2020, “Për emërimin e ndihmësave për auditet teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021?.vendime-kshz102020
Vendim nr. 11, datë 26.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Marjola Ramadan Shuti nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Libohovë”.vendime-kshz112020
Vendim nr. 12, datë 27.10.2020, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Andrin Mark Qehaja”.vendime-kshz122020
Vendim nr. 13, datë 28.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021?.vendime-kshz132020
Vendim nr. 14, datë 28.10.2020, “Për emërimin e ndihmësave për auditët teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021?.vendime-kshz142020
Vendim nr. 27, datë 07.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Divjakë, z. Florian Doga”.vendime-kshz272020
Vendim nr. 30, datë 15.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Vlorë, z. Rudi Pashaj”.vendime-kshz302020
Vendim nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e KZAZ-ve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz382020
Vendim nr. 36, datë 17.12.2020 “Për Miratimin e modelit dhe specifikimeve të Kutive të Votimit dhe Materialeve Zgjedhore për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz362020
Vendim nr. 35, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve të Vulave me Kod Sigurie, që do të përdoren për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz352020
Vendim nr. 34, datë 16.12.2020 “Për miratimin e Specifikimeve të Lëndës së Posaçme për Tmbrimin e Zgjedhësve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz342020
Vendim nr. 33, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve tëDhomës së Fshehtë që do të Përdoren në Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz332020
Vendim nr. 32, datë 16.12.2020 “Për Caktimin e Njësive Administrative ku do te krijohen Selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor Për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.vendime-kshz322020
Vendim nr. 37, datë 17.12.2020 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.vendime-kshz372020
Vendim nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK”.vendime-kshz392020
Vendim nr. 31, datë 16.12.2020 “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar të këshillit bashkiak Blesh, z. Halit Paja”.vendime-kshz312020
Vendim nr. 20, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 379, datë .3.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryeministrisë”.vendime-kshz202021
Vendim nr. 16, datë 28.01.2021 “Për mos fillim të procedurës administrative të denoncimeve nr 409, datë 05.01.2021 dhe nr. 564, 566, 568, datë 09.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ”.vendime-kshz162021
Vendim nr. 17, datë 28.01.2021 “Për miratimin e strukturës buxhetore për vitin 2021”.vendime-kshz172021
Vendim nr. 18, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 460 datë 06.01.2021 për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Alket Hyseni”.vendime-kshz182021
Vendim nr. 19, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 395 datë 04.01.2021 për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryeministrisë”.vendime-kshz192021
Vendim nr. 13, datë 25.01.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 16.12.2020 ‘Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz132021
Vendim nr. 15, datë 25.01.2021 “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz152021
Vendim nr. 14, datë 25.01.2021 “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz142021
Vendim nr. 08, datë 18.01.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për caktimin e relatorit të Kërkesave Ankimore nr. 01 dhe nr. 02, të paraqitura në KQZ në datën 18.01.2021”.vendime-kshz2021
Vendim nr. 9, datë 19.01.2021 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.vendime-kshz2021
Vendim nr. 07, datë 14.01.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj z. Arben Qalliu”.vendime-kshz072021
Vendim nr. 06, datë 07.01.2021 “Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore”.vendime-kshz062021
Vendim nr. 05, datë 07.01.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përcaktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ”.vendime-kshz052021
Vendim nr. 04, datë 07.01.2021 “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ, të vulës së KQV, vulës së kryetarit të KQV,dhe të vulës Rezervë”.vendime-kshz042021
Vendim nr. 03, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Skrapar me kandidaten zj. Mynevere Brahimasi”.vendime-kshz032021
Vendim nr. 02, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat me kandidatin z. Agim Klosi”.vendime-kshz022021
Vendim nr. 01, datë 05.01.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë me kandidatin zj. Olsa Ulqinaku”.vendime-kshz012021
Vendim nr. 42, datë 06.01.2021 “Për deklarimin e përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës së rezultatit të verifikimit të z. Armand Hamit Rama”.vendime-kshz422021
Vendim nr. 41, datë 28.12.2020 “Për verifikim e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë për këshillin e bashkisë Maliq, zj. Vasilika Stilian Trajko“.vendime-kshz412020
Vendim nr. 40, datë 23.12.2020 “Për përcaktimin e partive që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e KZAZ-ve”.vendime-kshz402020
Udhëzim nr. 01, datë 23.12.2020 “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit”.udhezime-kshz012020
Vendim nr. 36, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Reformave Demokratike e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz362021
Vendim nr. 38, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Plarent Aleksi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Berat, në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz382021
Vendim nr. 37, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Pal Shkambi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër, në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz372021
Vendim nr. 35, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Emigracioni Shqiptar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz352021
Vendim nr. 34, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz342021
Vendim nr. 33, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Drejtësi, Interim dhe Unitet për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz332021
Vendim nr. 32, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Legalitetit për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz322021
Vendim nr. 31, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bindja Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz312021
Vendim nr. 30, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz302021
Vendim nr. 29, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Ora e Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz292021
Vendim nr. 28, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz282021
Vendim nr. 27, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja për Ndryshim për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz272021
Vendim nr. 26, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G99, z. Sokol Reshit Kume”.vendime-kshz262021
Vendim nr. 25, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Moderuar, zj. Lindita Ndoc Nika”.vendime-kshz252021
Vendim nr. 24, datë 02.02.2021 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore të partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2021”.vendime-kshz242021
Urdhër nr. 89, datë 05.02.2021 “Për miratimin e formularëve tip të vetëdeklarimit për monitoruesit”.urdhera-kshz892021
Vendim nr. 23, datë 02.02.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 88, qarku Vlorë”.vendime-kshz232021
Vendim nr. 22, datë 02.02.2021 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor”.vendime-kshz222021
Vendim nr. 21, datë 02.02.2021 “Për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë për propozimin e projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”.vendime-kshz212021
Udhëzim nr. 02, datë 02.02.2021 “Për procedurat e akreditimit dhe rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja, mediave dhe subjekteve zgjedhore”.udhezime-kshz022021
Udhëzim nr. 01, datë 02.02.2021 “Për caktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit”.udhezime-kshz012021
Vendim nr. 50, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz502021
Vendim nr. 49, datë 11.02.2021 “Për emërimin e anëtarëve të disa KZAZ-ve, lirim dhe emërim të disa anëtarëve në KZAZ nr. 72, Qarku Korçë, KZAZ nr. 77, KZAZ nr. 81, KZAZ nr. 82, Qarku Gjirokastër, dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 82, Qarku Korçë”.vendime-kshz492021
Vendim nr. 47, datë 11.02.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz472021
Vendim nr. 42, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Ardit Çollaku”.vendime-kshz422021
Vendim nr. 48, datë 11.02.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë dhe zëvëndësimin me vulë rezervë”.vendime-kshz482021
Vendim nr. 46, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimeve për shkeje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj kryetarit të bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj”.vendime-kshz462021
Vendim nr. 44, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Albana Hysenukaj”.vendime-kshz442021
Vendim nr. 43, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, zj. Ueda Bashkim Kaci”.vendime-kshz432021
Vendim nr. 39, datë 05.02.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Geri (Olger) Sabri Zogu, në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të përsonave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz392021
Vendim nr. 53, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz532021
Vendim nr. 52, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokristiane të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz522021
Vendim nr. 51, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Çeshtjeve Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz512021
Vendim nr. 73, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Republikane Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz732021
Vendim nr. 72, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz722021
Vendim nr. 71, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz712021
Vendim nr. 70, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz702021
Vendim nr. 69, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz692021
Vendim nr. 68, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Liberal Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz682021
Vendim nr. 67, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Punëtore Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz672021
Vendim nr. 66, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kombëtare Konservatore Albania, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz662021
Vendim nr. 65, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz652021
Vendim nr. 64, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz642021
Vendim nr. 41, datë 09.02.2021 “për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryetarit të Bashkisë Korçë, z. Sotirq Filo”.vendime-kshz412021
Vendim nr. 63, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër”.vendime-kshz632021
Vendim nr. 62, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.vendime-kshz622021
Vendim nr. 61, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.vendime-kshz612021
Vendim nr. 59, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Komuniste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz592021
Vendim nr. 60, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz602021
Vendim nr. 58, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokracia e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz582021
Vendim nr. 57, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kristian Demokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz572021
Vendim nr. 56, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz562021
Vendim nr. 55, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz552021
Vendim nr. 54, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Agrare Ambientaliste, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz542021
Vendim nr. 79, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokracia Sociale, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz792021
Vendim nr. 78, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kombëtare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz782021
Vendim nr. 77, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialdemokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz772021
Vendim nr. 76, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Nisma Thurje, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz762021
Vendim nr. 75, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Minoriteti Grek për të Ardhmen, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz752021
Vendim nr. 74, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz742021
Vendim nr. 85, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Ligj dhe Drejtësi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz852021
Vendim nr. 84, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Pajtimit Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz842021
Vendim nr. 83, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Shqiptare Atdheu për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz832021
Vendim nr. 82, datë 16.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimieve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz822021
Vendim nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz452021
Vendim nr. 80, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë”.vendime-kshz802021
Vendim nr. 93, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Bledar Dika si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Tiranë”.vendime-kshz932021
Vendim nr. 92, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Kreshnik Merxhani si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër”.vendime-kshz922021
Vendim nr. 91, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Popullore për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz912021
Vendim nr. 90, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e Emigrantëve për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz902021
Vendim nr. 89, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kuq e Zi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz892021
Vendim nr. 87, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Qytetare Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz872021
Vendim nr. 86, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Fryma e Re Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz862021
Vendim nr. 102, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, zj. Elona Gjebrea dhe Drejtorisë së Gjimnazit “Abdulla Keta”, Tiranë”.vendime-kshz1022021
Vendim nr. 101, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, z. Ervin Bushati, Drejtorisë së Shkollës 9-vjeçare “Misto Mame”, Tiranë”.vendime-kshz1012021
Vendim nr. 100, datë 23.02.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për qarkun e Tiranës dhe Gjirokastrës”.vendime-kshz1002021
Vendim nr. 99, datë 23.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatmir Nasip Merkuri”.vendime-kshz992021
Vendim nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz982021
Vendimi nr. 40 datë 09.02.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.vendime-kshz402021
Vendim nr. 12 datë 25.01.2021, “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.vendime-kshz122021
Vendimi nr. 11 datë 25.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.vendime-kshz112021
Vendimi nr. 10 datë 19.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.vendime-kshz102021
Vendim nr. 88, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Uniteti Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz882021
Vendim nr. 97, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së z. Xhavit Zhuzhi për regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Emigracioni Shqiptar në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz972021
Vendim nr. 96, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz962021
Vendim nr. 95, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Punës së Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz952021
Vendim nr. 94, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Centriste e Mirëqenies Popullore Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz942021
Vendim nr. 105, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Qëndresa Qytetare”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1052021
Vendim nr. 104, datë 26.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Bashkisë Tropojë”.vendime-kshz1042021
Vendim nr. 103, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Bujar Çela”.vendime-kshz1032021
Vendim nr. 107, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), “PD-AN, për “zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1072021
Vendim nr. 106, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Për gratë dhe fëmijët”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1062021
Vendim nr. 135, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1352021
Vendim nr. 134, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Qendra për Transparencë”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1342021
Vendim nr. 139, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Kombëtare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1392021
Vendim nr. 138, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca” (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1382021
Vendim nr. 133, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga Partia “Socialdemokrate”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1332021
Vendim nr. 132, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1322021
Vendim nr. 131, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), PD-AN”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1312021
Vendim nr. 130, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1302021
Vendim nr. 129, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Bindja Demokratike”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1292021
Vendim nr. 128, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Balli Kombëtar”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1282021
Vendim nr. 127, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1272021
Vendim nr. 126, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja Demokratike Shqiptare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1262021
Vendim nr. 125, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja për Ndryshim”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1252021
Vendim nr. 124, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Demokracia e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1242021
Vendim nr. 123, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1232021
Vendim nr. 119, datë 08.03.2021 “Për miratimin e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1192021
Vendim nr. 120, datë 08.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1202021
Vendim nr. 110, datë 02.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 34, KZAZ-së nr. 37, KZAZ-së nr. 43, qarku Tiranë, të anëtarëbe të KZAZ-së nr. 45, qarku Elbasan dhe KZAZ-së nr. 87, qarku Vlorë”.vendime-kshz1102021
Vendim nr. 109, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së nismës ligjvënëse të zgjedhësve ‘Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve’ për mbledhjen e nënshkrimeve për projektligjin “Për referendumet në Republikën e Shqipërisë”.vendime-kshz1092021
Vendim nr. 108, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Aleanca”, AL, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1082021
Vendim nr. 145, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Boiken Abazi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1452021
Vendim nr. 144, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Kreshnik Merxhani si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1442021
Vendim nr. 143, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Iljaz Shehu si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1432021
Vendim nr. 142, datë 15.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 07, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 09, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 23, qarku Durrës, KZAZ-së nr. 32, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 55, qarku Fier, KZAZ-së nr. 63, qarku Berat, KZAZ-së nr. 71, KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 91, qarku Vlorë”.vendime-kshz1422021
Vendim nr. 141, datë 15.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private”.vendime-kshz1412021
Vendim nr. 115, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1152021
Vendim nr. 137, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit FAX MEDIA NEWS, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1372021
Vendim nr. 136, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Faktoje”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1362021
Vendim nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1482021
Vendim nr. 121, datë 08.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e tretë për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Korçë”.vendime-kshz1212021
Vendim nr. 113, datë 04.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e dyte për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Tiranë, Durrës, Fier, Dibër, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Vlorë”.vendime-kshz1132021
Vendim nr. 118, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës pë regjistrimin e z. Elton Debreshi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit,në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1182021
Vendim nr. 114, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të report TV, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1142021
Vendim nr. 147, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1472021
Vendim nr. 146, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1462021
Vendim nr. 157 datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Social Demokrate, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1572021
Vendim nr. 167  datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1672021
Vendim nr. 164 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1642021
Vendim nr. 163 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1632021
Vendim nr. 162, datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1622021
Vendim nr. 160, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Pal Marash Shkambi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1602021
Vendim nr. 165 datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore  të koalicionit Aleanca (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1652021
Vendim nr. 156, datë 17.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore  të Koalicionit “Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBDPKD)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1562021
Vendim nr. 158, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja për Ndryshim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1582021
Vendim nr. 155, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Nisma Thurje, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1552021
Vendim nr. 154, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1542021
Vendim nr. 140, datë 15.03.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Vorë”.vendime-kshz1402021
Vendim nr. 111, datë 02.03.2021 “Për caktimin e ZAZ-së, nr. 40, në bashkinë e Tiranës, si njësinë administrative për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave”.vendime-kshz1112021
Vendimi nr. 169, datë 18.03.2021 “Për lirim dhe emëririm të anëtarëve të KZAZ-së nr. 02, KZAZ-së nr. 04, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 29, KZAZ-së nr. 30, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 74, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 77, qarku Gjirokastër”.vendime-kshz1692021
Vendimi nr. 116, datë 08.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malva Syrja Aliaj”.vendime-kshz1162021
Vendimi nr. 112, datë 03.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1122021
Vendim nr. 117, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit ‘Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët’ (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1172021
Vendim nr. 81, datë 16.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, zj. Lavdie Femi Gjoci”.vendime-kshz812021
Urdhër nr.139 datë 16.3.2021 “Për miratimin e rregullores për hetimin administrativ të sinjalizimit, për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.urdhera-kshz1392021
Udhëzim nr. 04, datë 08.03.2021 “Për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.udhezime-kshz042021
Udhëzim nr. 03, datë 16.02.2021 “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga Buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.udhezime-kshz2021
Udhëzim nr. 05, datë 16.03.2021 “Për procedurat e hedhjes së shortit për caktimin e partive politike që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave”.udhezime-kshz052021
Vendim nr. 161 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1612021
Vendim nr. 177, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit Klan News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1772021
Vendim nr. 173, datë 23.03.2021 Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1732021
Vendim nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit A2Cnn për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1762021
Vendim nr. 175, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Community Reporters”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1752021
Vendim nr. 174, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1742021
Udhëzim nr. 06, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”.udhezime-kshz062021
Vendim nr. 170, datë 23.03.2021 “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1702021
Vendim nr. 179, datë 23.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 01, KZAZ-së nr. 07, KZAZ-së nr. 08, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 10, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 12, KZAZ-së nr. 15, qarku Lezhë, KZAZ-së nr. 27, KZAZ-së nr. 28, KZAZ-së nr. 32, KZAZ-së nr. 36, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 76, qaku Gjirokastër”.vendime-kshz1792021
Vendim nr. 172, datë 23.03.2021 “Për përcaktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit që do t’u shpërndahet si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1722021
Vendim nr. 153, datë 16.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të telvizionit ABC NEWS për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1532021
Vendim nr. 152, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës (RTK) , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1522021
Vendim nr. 151, datë 16.03.2021  “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të misionit të ODIHR” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1512021
Vendim nr. 149, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “SYRI TV” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1492021
Vendim nr. 150, datë 16.03.2021 për një shtesë në vendimin nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1502021
Vendim nr. 168, datë 18.03.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1682021
Vendim nr.166, datë 18.03.2021, “Për shqyrtimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1662021
Vendim nr. 159, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Plarent  Xhorxhi Aleksi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1592021
Vendim nr. 191, datë 29.03.2021 ”Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1912021
Vendim nr. 190, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Rrjetit Evropian të Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO)”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1902021
Vendim nr. 189, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1892021
Vendim nr. 188, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Media Center Albania”, portalit “Alba News”, “Light Studio Agency (LSA)”, televizionit “Vizion Plus”, televizionit “Media Nord”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1882021
Vendim nr. 187, datë 29.03.2021 ”Për një shtesë në vendimin nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1872021
Vendim nr. 186, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z Visar Pashk Alia”.vendime-kshz1862021
Vendim nr. 185, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, z Nin Mark Curraj”.vendime-kshz1852021
Vendim nr. 184, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë G 99, z Mynyr Tahir Bekshiu”.vendime-kshz1842021
Vendim nr. 183, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Elsa Gjergj Gazulla”.vendime-kshz1832021
Vendim nr. 182, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Demokracia Sociale, zj Natirda Dritan Aliaj”.vendime-kshz1822021
Vendim nr. 181, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Migena Albert Shima”.vendime-kshz1812021
Vendim nr. 171, datë 23.03.2021 “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1712021
Vendim nr. 178, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1782021
Vendim nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1932021
Vendim nr. 180, datë 29.03.2021 “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1802021
Vendim nr. 192, datë, 29.03.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Ermal (Agustin) Tetem Hasimaj, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.vendime-kshz1922021
Vendim nr. 215, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Pal Ndreu”.vendime-kshz2152021
Udhëzim nr. 07, datë 12.04.2021 “Për miratimin e procedurave të dorëzimit të kamerës për video rregjistrim në mjedisin e brendshëm të Qendrës së Votimit”.udhezime-kshz072021
Vendim nr. 205, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Belsh”.vendime-kshz2052021
Vendim nr. 214, datë 09.04.2021 “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve të KZAZ-ve, si edhe zëvëndësim të sekretarit të KZAZ-së nr. 24, qarku Tiranë”.vendime-kshz2142021
Vendim nr. 213, datë 09.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa publike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2132021
Vendim nr. 212, datë 07.04.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 148, datë 16.03.201 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2122021
Vendim nr. 203, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Tiranë”.vendime-kshz2032021
Vendim nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2112021
Vendim nr. 210, datë 08.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit “Së bashku”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2102021
Vendim nr. 209, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “A2 CNN”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2092021
Vendim nr. 208, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Anadolu Agency (AA), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2082021
Vendim nr. 207, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazëtarëve të shoqërisë “Panorama Group”, të portalit “Bulqiza ime”, të televizionit “Top-Channel”, të Agjensise Ndërkombëtare të Lajmeve Ässociated Press” (AP), të Agjensisë Telegrafike Shqiptare” (ATSH), të gazetës “Sot”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2072021
Vendim nr. 206, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021”, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2062021
Vendin nr. 202, datë 06.4.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit me nr ID 2019, të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave”.vendime-kshz2022021
Vendim nr. 204, datë 07.04.2021 “Për lirim dhe emërim të dy sekretarëve dhe disa anëtarëve të KZAZ-ve”.vendime-kshz2042021
Vendim nr. 201, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Durrës”.vendime-kshz2012021
Vendim nr. 200, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryetarit të Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj”.vendime-kshz2002021
Vendim nr. 198, datë 01.04.2021 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill2021”.vendime-kshz1982021
Vendim nr. 199, datë 01.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 36, Qarku Tiranë”.vendime-kshz1992021
Vendim nr. 194, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare të Shqipërisë, zj. Marte Nikoll Suta”.vendime-kshz194
Vendim nr. 197, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Aleksandër Pashko Kolvataj”.vendime-kshz1972021
Vendimi nr. 122 datë 09.03.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.vendime-kshz1222021
Vendim nr. 196, datë 31.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148 datë 16.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e vendit të numërimit të votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz1962021
Vendim nr. 195, datë 31.03.2021 “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe të një sekretari të KZAZ-ve”.vendime-kshz1952021
Vendim nr. 218, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2182021
Vendim nr. 217, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2172021
Vendim nr. 216, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Viola Spiro Murati”.vendime-kshz2162021
Vendim nr. 226, datë 13.04.2021 “Për lirim dhe emërim të një sekretari të KZAZ-së dhe të disa anëtarëve të KZAZ-ve”.vendime-kshz2262021
Vendim nr. 232, datë 13.04.2021 “Për miratimin evëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Bullgare, të Ambasadës Spanjolle dhe të Ambasadës Hollandeze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2322021
Vendim nr. 231, datë 13.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Korporatës Austriake të Transmetimit (ORF), Albanian Post, Star Plus television, Reuters, Gazeta Ora (First Media Network), Euronews Albania dhe Mati Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2312021
Vendim nr. 230, datë 13.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të ENEMO, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2302021
Vendim nr. 229, datë 13.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Iniciativa për Veprime Sociale”, organizatës “Lëvizja Studentore për Barazi”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2292021
Vendim nr. 228, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Grisilda Nexhip Plaka”.vendime-kshz2282021
Vendim nr. 227, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Misar Sherif Muka”.vendime-kshz2272021
Vendim nr. 223, datë 13.04.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesit, për të plotësuar numrin e 1 (një) vakance në qarkun e Lezhës”.vendime-kshz2232021
Vendim nr. 224, datë 13.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.3.2021 – 3.4.2021”.vendime-kshz2242021
Vendim nr. 222, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Sllovake, të Ambasadës së Republikës Çeke, të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të Ambasadës Austriake dhe Ambasadës Greke, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2222021
Vendim nr. 221, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2212021
Vendim nr. 220, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 115 datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2021
Vendim nr. 219, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Intelektualët e Rinj”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2192021
Vendim nr. 251, datë 17.04.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 69, qarku Korçë dhe zëvëndësimi me vulën rezervë”.vendime-kshz2512021
Vendim nr. 236, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021? të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.vendime-kshz2362021
Vendim nr. 239, datë 15.04.2021 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike të ZAZ nr.40, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të Votimit dhe Numërimit Elektronik për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz239
Udhëzim nr. 09, datë 15.04.2021 “Për përdorimin e aplikacionit KQZ”.udhezime-kshz092021
Vendim nr. 245, datë 15.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.vendime-kshz2452021
Vendim nr. 244, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2442021
Vendim nr. 241, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2412021
Vendim nr. 243, datë 15.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, gazeta Tema, Shoqëria Dosja sh.p.k, Fax Media News, Tv Klan, Radio Televizioni Shqiptar, gazeta “Koha Jonë”, Antena Televizion, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2432021
Vendim nr. 242, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të Koalicionit për reforma dhe Institucione të Konsoliduara, Shoqatës për Integrim të Zonave Informale, Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve dhe Fondacionit “Kujto”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2422021
Vendim nr. 240, datë 15.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 189, datë 29.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të Fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2402021
Vendim nr. 238, datë 15.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 26, Qarku Tiranë, dhe anëtarëve të disa KZAZ-ve”.vendime-kshz2382021
Vendim nr. 237, datë 15.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes të disa QV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2372021
Vendim nr. 235, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Librazhd”.vendime-kshz2352021
Vendim nr. 234, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”.vendime-kshz2342021
Vendim nr. 233, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Donika Hysenaj”.vendime-kshz2332021
Vendim nr. 225, datë 13.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.vendime-kshz2252021
Vendim nr. 246, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.