Dokumente të tjera

Lloji dokumentitVitiShkarkohf:tax:te_tjerahf:tax:viti
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2023
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2023
statistika-per-hetimet-penale2023
plani-i-punes2023
kodi-i-etikes2022
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
plani-strategjik2022
statistika-per-hetimet-penale2021
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
Dokumente të tjera