Si duhet të votoj në zgjedhjet vendore?

 • Ditën e zgjedhjeve paraqituni në qendrën tuaj të votimit nga ora 07:00 deri në ora 19:00. Ju mund të gjeni qendrën tuaj të votimit këtu. 
 • Siguroheni që të keni me vete një dokument  identifikimi, (letërnjoftim, ose pasaportë biometrike), të cilin e paraqesni përpara Komisionit të Qendrës së Votimit.
 • Komisioni i Qendrës së Votimit verifikon identitetin tuaj dhe më pas ju vendosni gishtin e madh të dorës së majtë në pajisjen eletronike të identifikimit.  
 • Një anëtar i Komisionit të Qendrës së Votimit timbron me një bojë të posaçme gishtin e madh të dorës tuaj të majtë.
 • Pas kësaj  Komisionit i Qendrës së Votimit do t’ju pajisë me dy fletë votimi. Një fletë votimi është për kandidatët për kryetarin e bashkisë dhe fleta tjetër është për votimin për këshillin e bashkisë (në këtë të fundit janë emrat e partive politike, ose koalicionit, ose kandidatit për anëtarë të këshillit të propozuar nga zgjedhësit). 
 • Hyni i vetëm në dhomën e fshehtë. 
 • Në secilën fletë votimi ju do të shënoni me shenjën “x” ose “+” në kuadratin bosh përbri kandidatit për kryetar bashkie, partisë politike, koalicionit apo kandidatit për anëtarë këshilli të mbështetur nga zgjedhësit,  që ju dëshironi.
 • Më pas palosni veçmas secilën fletë votimi, në mënyrë që shenja “x” ose “+” të mos jenë të dukshme dhe të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletëve të votimit të jetë e dukshme.
 • Dilni nga dhoma e fshehtësisë dhe hidhni fletët e votimit në kutitë respektive të votimit.  
 • Votimi juaj tashmë ka përfunduar dhe ju largoheni nga qendra e votimit.   

 Për më shumë kliko këtu ose vizito rubrikën EDUKIMI I ZGJEDHËSVE

  VOTO! TË DËGJOHESH!  

Si duhet të votoj në zgjedhjet për Kuvend? 

 

 • Ditën e zgjedhjeve paraqituni në qendrën tuaj të votimit nga ora 07:00 deri në ora 19:00. Ju mund të gjeni qendrën tuaj të votimit këtu.  
 • Siguroheni që të keni me vete një dokument identifikimi, (letërnjoftim, ose pasaportë biometrike), të cilin e paraqesni përpara Komisionit të Qendrës së Votimit. 
 • Komisioni i Qendrës së Votimit verifikon identitetin tuaj dhe më pas ju vendosni gishtin e madh të dorës së majtë në pajisjen eletronike të identifikimit.   
 • Një anëtar i Komisionit të Qendrës së Votimit timbron me një bojë të posaçme gishtin e madh të dorës tuaj të majtë. 
 • Komisioni i Qendrës së Votimit do t’ju pajisë me fletën e votimit. 
 • Hyni i vetëm në dhomën e fshehtësisë.  
 • Në fletën e votimit ju do të shënoni me shenjën “x” ose “+” në kuadratin bosh përbri partisë politike, koalicionit apo kandidatit të mbështetur nga zgjedhësit, që ju dëshironi. 
 • Më pas palosni fletën e votimit, në mënyrë që shenja “x” ose “+” të mos jenë të dukshme dhe të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletës së votimit të jetë e dukshme.  
 • Dilni nga dhoma e fshehtësisë dhe hidhni fletën e votimit në kutinë e  votimit.   
 • Votimi juaj tashmë ka përfunduar dhe ju largoheni nga qendra e votimit.    

Edukimi i Zgjedhësve

ImageEmërtimiVitiGjuhaMediaLinkhf:tax:gjuhahf:tax:mediahf:tax:viti
Strategjia edukimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme 2023
Strategjia edukimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme 2023shqippdf2023
Si të plotësosh fletët e votimit! SAR TE PHERES I LIL E VOTIMESKI!
Si të plotësosh fletët e votimit! SAR TE PHERES I LIL E VOTIMESKI!romevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! CUM S'UMPLI FRÃNDZILI DI VOTARI!
Si të plotësosh fletët e votimit! CUM S’UMPLI FRÃNDZILI DI VOTARI!arumunevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ!
Si të plotësosh fletët e votimit! ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ!grekevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO ISPUNITI GLASAČKI LISTIĆ!
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO ISPUNITI GLASAČKI LISTIĆ!malazezevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO POPUNITI GLASAČKE LISTIĆE!
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO POPUNITI GLASAČKE LISTIĆE!serbevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO POPUNITI GLASAČKE LISTIĆE!
Si të plotësosh fletët e votimit! KAKO POPUNITI GLASAČKE LISTIĆE!boshnjakevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit! КАК СЕ ПОПЪЛВАТ БЮЛЕТИНИ!
Si të plotësosh fletët e votimit! КАК СЕ ПОПЪЛВАТ БЮЛЕТИНИ!bullgarevideo2023
Si të plotësosh fletët e votimit!
Si të plotësosh fletët e votimit!shqipvideo2023
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!shqipposter2023
Si të plotësosh saktë fletën e votimit!
Si të plotësosh saktë fletën e votimit!shqipposter2023
Identifikimi elektronik i zgjedhësit!
Identifikimi elektronik i zgjedhësit!shqipposter2023
Kontrollo Qendrën e Votimit!
Kontrollo Qendrën e Votimit!shqipvideo2023
Voto të dëgjohesh! (PAK)
Voto të dëgjohesh! (PAK)shqippdf2023
Hapat për të votuar përmes pajisjes elektronike PEVN!
Hapat për të votuar përmes pajisjes elektronike PEVN!romepdf2023
Hapat për të votuar përmes pajisjes elektronike PEVN!
Hapat për të votuar përmes pajisjes elektronike PEVN!shqippdf2023
Votimi Elektronik në Bashkinë Vorë!
Votimi Elektronik në Bashkinë Vorë!shqipvideo2023
Votimi Elektronik në Bashkinë Kamëz!
Votimi Elektronik në Bashkinë Kamëz!shqipvideo2023
Votimi Elektronik në Bashkinë Elbasan!
Votimi Elektronik në Bashkinë Elbasan!shqipvideo2023
Votimi dhe Numërimi Elektronik (PEVN)
Votimi dhe Numërimi Elektronik (PEVN)shqipvideo2023
Fletët e votimit për kryetar bashkie, 14 Maj 2023!
Fletët e votimit për kryetar bashkie, 14 Maj 2023!shqippdf2023
Fletët e votimit për këshillat bashkiak, 14 Maj 2023!
Fletët e votimit për këshillat bashkiak, 14 Maj 2023!shqippdf2023
Hapat për të votuar / Стъпки на гласуване
Hapat për të votuar / Стъпки на гласуванеbullgarevideo2023
Hapat për të votuar / Koraci za glasanje
Hapat për të votuar / Koraci za glasanjeserbevideo2023
Hapat për të votuar / Korake za glasanje
Hapat për të votuar / Korake za glasanjeboshnjakevideo2023
Hapat për të votuar / Kako da iskoristiš pravo glasa?
Hapat për të votuar / Kako da iskoristiš pravo glasa?malazezevideo2023
Hapat për të votuar / Phiripa vaś te votones
Hapat për të votuar / Phiripa vaś te votonesromevideo2023
Hapat për të votuar / Ciapili ti votari
Hapat për të votuar / Ciapili ti votariarumunevideo2023
Hapat për të votuar / Постапки за гласање
Hapat për të votuar / Постапки за гласањеmaqedonasevideo2023
Hapat për të votuar / Τα βηματα της ψηφοφοριας
Hapat për të votuar / Τα βηματα της ψηφοφοριαςgrekevideo2023
Hapat për të votuar / Τα βηματα της ψηφοφοριας
Hapat për të votuar / Τα βηματα της ψηφοφοριαςgrekeposter2023
Hapat për të votuar / Постапки за гласање
Hapat për të votuar / Постапки за гласањеmaqedonaseposter2023
Hapat për të votuar / Ciapili ti votari
Hapat për të votuar / Ciapili ti votariarumuneposter2023
Hapat për të votuar / Phiripa vaś te votones
Hapat për të votuar / Phiripa vaś te votonesromeposter2023
Hapat për të votuar / Kako da iskoristiš pravo glasa?
Hapat për të votuar / Kako da iskoristiš pravo glasa?malazezeposter2023
Boshnjake- Hapat për të votuar / Korake za glasanje
Boshnjake- Hapat për të votuar / Korake za glasanjeboshnjakeposter2023
Serbe- Hapat për të votuar / Koraci za glasanje
Serbe- Hapat për të votuar / Koraci za glasanjeserbeposter2023
Hapat për të votuar / Стъпки на гласуване
Hapat për të votuar / Стъпки на гласуванеbullgareposter2023
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!shqipposter2023
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!
Hapat për të votuar në 14 Maj 2023!shqipvideo2023
Krimet zgjedhore / Εκλογικα αδικηματα
Krimet zgjedhore / Εκλογικα αδικηματαgrekeposter2023
Krimet zgjedhore / Изборен криминал
Krimet zgjedhore / Изборен криминалmaqedonaseposter2023
Krimet zgjedhore / Crimili aleptali
Krimet zgjedhore / Crimili aleptaliarumuneposter2023
Krimet zgjedhore / Krimja alosaripeske
Krimet zgjedhore / Krimja alosaripeskeromeposter2023
Krimet zgjedhore / Krivična djela protiv izbornih prava
Krimet zgjedhore / Krivična djela protiv izbornih pravamalazezeposter2023
Krimet zgjedhore / Izborni zločini
Krimet zgjedhore / Izborni zločiniboshnjakeposter2023
Krimet zgjedhore / Izborna krivična dela
Krimet zgjedhore / Izborna krivična delaserbeposter2023
Krimet zgjedhore / Изборни престъпления
Krimet zgjedhore / Изборни престъпленияbullgareposter2023
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhoreshqipposter2023
Strategjia e Edukimit për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.
Strategjia e Edukimit për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.shqippdf2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Proverite ime u biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Proverite ime u biračkom spisku!serbevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Dikh to anav andi lista alosaripenge!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Dikh to anav andi lista alosaripenge!romevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете го името во избирачкиот список!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете го името во избирачкиот список!maqedonasevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjerite ime na biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjerite ime na biračkom spisku!malazezevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Ελέγξτε το όνομα στη λίστα εκλογών!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Ελέγξτε το όνομα στη λίστα εκλογών!grekevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете името си в избирателния списък!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете името си в избирателния списък!bullgarevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!boshnjakevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Mãtra numa tu lista a alegãtorlor!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Mãtra numa tu lista a alegãtorlor!arumunevideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve!shqipvideo2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Proverite ime u biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Proverite ime u biračkom spisku!serbeposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Dikh to anav andi lista alosaripenge!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Dikh to anav andi lista alosaripenge!romeposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете го името во избирачкиот список!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете го името во избирачкиот список!maqedonaseposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!malazezeposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Ελέγξτε το όνομα στη λίστα εκλογών!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Ελέγξτε το όνομα στη λίστα εκλογών!grekeposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете името си в избирателния списък!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Проверете името си в избирателния списък!bullgareposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Provjeri ime u biračkom spisku!boshnjakeposter2023
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Mãtra numa tu lista a alegãtorlor!
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve! Mãtra numa tu lista a alegãtorlor!arumuneposter2023
Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve!
Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve!shqipposter2023
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhoreserbeposter2022
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhoreromeposter2022
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhoremalazezeposter2022
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhorebullgareposter2022
Krimet zgjedhore
Krimet zgjedhoreshqipposter2022
Procedura e votimit
Procedura e votimitserbeposter2022
Procedura e votimit
Procedura e votimitromeposter2022
Procedura e votimit
Procedura e votimitmalazezeposter2022
Procedura e votimit
Procedura e votimitbullgareposter2022
Procedura e votimit
Procedura e votimitshqipposter2022
Respekto masat anti Covid-19
Respekto masat anti Covid-19shqipposter2022
Votimi elektronik
Votimi elektronikshqipposter2022
Identifikimi elektronik i zgjedhesit (PEI)
Identifikimi elektronik i zgjedhesit (PEI)shqipposter2022
Kontrollo emrin ne liste
Kontrollo emrin ne listeshqipposter2022
Strategjia edukimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme 2022
Strategjia edukimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme 2022shqippdf2022
Fleta e votimit (gjuha Malazeze)
Fleta e votimit (gjuha Malazeze)malazezevideo2022
Fleta e votimit (gjuha Bullgare)
Fleta e votimit (gjuha Bullgare)bullgarevideo2022
Si duhet të votoj?