Si duhet të votoj në 14 Maj 2023?

  • Ditën e zgjedhjeve paraqituni në qendrën tuaj të votimit nga ora 07:00 deri në ora 19:00. Ju mund të gjeni qendrën tuaj të votimit këtu. 
  • Siguroheni që të keni me vete një dokument  identifikimi, (letërnjoftim, ose pasaportë biometrike), të cilin e paraqesni përpara Komisionit të Qendrës së Votimit.
  • Komisioni i Qendrës së Votimit verifikon identitetin tuaj dhe më pas ju vendosni gishtin e madh të dorës së majtë në pajisjen eletronike të identifikimit.  
  • Një anëtar i Komisionit të Qendrës së Votimit timbron me një bojë të posaçme gishtin e madh të dorës tuaj të majtë.
  • Pas kësaj  Komisionit i Qendrës së Votimit do tju pajisi dy fletë votimi. Një fletë votimit është  për kandidatët për kryetarin e bashkisë dhe fleta tjetër është për votimin për këshillin e bashkisë (në këtë të fundit janë emrat e partive politike, ose koalicionit, ose kandidatit për anëtarë të këshillit të propozuar nga zgjedhësit). 
  • Hyni i vetëm në dhomën e fshehtë. 
  • Në secilën fletë votimi ju do të shënoni me shenjën “x” ose “+” në kuadratin bosh përbri  kandidatit për kryetar bashkie, partisë politike, koalicionit apo kandidatit për anëtarë këshilli të mbështetur nga zgjedhësit,  që ju dëshironi.
  • Më pas palosni veçmas secilën fletë votimi, në mënyrë që shenja “x” ose “+” të mos jenë të dukshme dhe të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletëve të votimit të jetë e dukshme.
  • Dilni nga dhoma e fshehtësisë dhe hidhni fletët e votimit në kutitë respektive të votimit.  
  • Votimi juaj tashmë ka përfunduar dhe ju largoheni nga qendra e votimit.   

 Për më shumëkëtu ose vizito rubrikën EDUKIMI ZGJEDHOR

  VOTO! TË DËGJOHESH!  

Çdo shtetas shqiptar me të drejtë vote, sigurohet që emri i tij është i regjistruar në listën përfundimtare të zgjedhësve dhe është informuar për vendndodhjen e qendrës së votimit.

Ditën e votimit zgjedhësi paraqitet në qendrën e tij të votimit me dokumentin e identifikimit (ID ose pasaportë biometrike).

Komisioni i Qendrës së Votimit verifikon identitetin e zgjedhësit .

Zgjedhësi pajiset me fletën e votimit nga Komisioni i Qendrës së Votimit.

Zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e fshehtë.

Zgjedhësi shënon në krah të emrit të subjektit zgjedhor dhe / ose kandidatin e parapëlqyer të subjektit zgjedhor.

Zgjedhësi përdor shenjën “x” ose “+” apo një shenjë tjetër që tregon qartë zgjedhjen e bërë prej tij.

Më pas palos fletën e votimit, në mënyrë që shenja të mos jetë e dukshme por të paktën një nga vulat në pjesën e pasme të fletës të jetë e dukshme.

Votimi përfundon në momentin kur zgjedhësi hedh fletën e votimit në kutinë e votimit dhe largohet nga qendra e votimit.

Edukimi i Zgjedhësve

ImageEmërtimiVitiGjuhëtMediaLinkhf:tax:mediahf:tax:vitihf:tax:gjuha
Fleta e votimit (gjuha Bullgare)video2022bullgare
Fleta e votimit (gjuha Malazeze)video2022malazeze
Strategjia edukimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme 2022pdf2022shqip
Kontrollo emrin ne listeposter2022shqip
Identifikimi elektronik i zgjedhesit (PEI)poster2022shqip
Votimi elektronikposter2022shqip
Respekto masat anti Covid-19poster2022shqip
Procedura e votimitposter2022shqip
Procedura e votimitposter2022bullgare
Procedura e votimitposter2022malazeze
Procedura e votimitposter2022rome
Procedura e votimitposter2022serbe
Krimet zgjedhoreposter2022shqip
Krimet zgjedhoreposter2022bullgare
Krimet zgjedhoreposter2022malazeze
Krimet zgjedhoreposter2022rome
Krimet zgjedhoreposter2022serbe
Kontrollo emrin në listën e zgjedhësveposter2023shqip
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Mãtra numa tu lista a alegãtorlor)poster2023arumune
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Provjerite ime na biračkom spisku)poster2023boshnjake
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Проверете името си в избирателния списък)poster2023bullgare
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Ελέγξτε το όνομα στη λίστα εκλογών)poster2023greke
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Provjerite ime na biračkom spisku)poster2023malazeze
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve ( Проверете го името во избирачкиот список)poster2023maqedonase
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Dikh to anav andi lista alosaripenge)poster2023rome
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Proverite ime u biračkom spisku)poster2023serbe
Si duhet të votoj?