Procesverbalet e mbledhjeve

Këtu gjeni procesverbalet e mbledhjeve dhe seancave publike të organeve të KQZ-së (Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisionit Rregullator, Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve).

 

 
EmërtimiProcesverbaletMuajiVitiLinkhf:tax:procesverbalethf:tax:muajihf:tax:viti
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 26.10.2023.kas102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.10.2023.kas102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.10.2023.kas102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 20.10.2023.komisioner102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 12.10.2023.rregullator102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 06.10.2023.komisioner102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.10.2023.komisioner102023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 20.09.2023.komisioner092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.09.2023.komisioner092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.09.2023komisioner092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.09.2023.kas092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 06.09.2023.komisioner092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.09.2023kas092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.09.2023.komisioner092023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 29.08.2023.rregullator082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.08.2023.komisioner082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.08.2023.komisioner082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 22.08.2023.kas082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.08.2023.kas082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.08.2023.komisioner082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 18.08.2023.rregullator082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 16.08.2023.rregullator082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 07.08.2023.rregullator082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.08.2023.komisioner082023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.07.2023.komisioner072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 14.07.2023.komisioner072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.07.2023.komisioner072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.07.2023komisioner072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 06.07.2023.rregullator072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.07.2023.komisioner072023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.06.2023.komisioner062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.06.2023.komisioner062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 08.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.06.2023.komisioner062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.06.2023.komisioner062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 02.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 01.06.2023.kas062023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 30.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 26.05.2023kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 22.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.05.202.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 09.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 08.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 06.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 05.05.2023.rregullator052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.05.2023.komisioner052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 02.05.2023.kas052023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 27.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 24.04.2023.rregullator042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 20.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.04.2023.rregullator042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 18.04.2023.rregullator042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 13.04.2023.rregullator042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 08.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 07.04.2023.rregullator042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.04.2023.komisioner04
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.04.2023.kas042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.04.2023.kas2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.04.2023.komisioner042023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 03.04.2023.kas2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 30.03.2023.komisioner2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 30.03.2023.kas2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.03.2023.kas2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.03.2023.kas2023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 29.03.2023.rregullator032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.03.2023.rregullator032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 24.03.2023.rregullator032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.03.2023komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve II, në datë 21.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve I, në datë 21.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve II, në datë 20.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve I, në datë 20.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.03.2023.rregullator032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 14.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.03.2023.kas032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 01.03.2023.rregullator032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.03.2023.komisioner032023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.02.2023.kas022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.02.2023.kas022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 23.02.2023.rregullator022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.02.2023.rregullator022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.02.2023.kas022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 17.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 16.02.2023.rregullator022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 10.02.2023.rregullator022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 02.02.2023.rregullator022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 17.01.2023 (Pjesa II-të)kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 17.01.2023 (pjesa I-rë)kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.02.2023.komisioner022023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 17.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.01.2023.rregullator012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 27.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.01.2023.rregullator012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.01.2023.kas012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 14.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.01.2023.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.01.2023.komisioner012023
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.12.2022.kas122022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.12.2022.kas122022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.12.2022.kas122022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.12.2022.komisioner122022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.12.2022.komisioner122022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 03.11.2022.rregullator112022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.11.2022.komisioner112022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.07.2022.komisioner072022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 30.06.2022.komisioner062022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.06.2022 (pjesa II-të).komisioner062022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.06.2022 (pjesa I-rë).komisioner062022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.06.2022.komisioner062022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.05.2022.kas052022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.01.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 22.01.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.12.2020.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 28.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 11.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 05.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 13.11.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.11.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.11.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 24.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 23-24.12.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.10.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 06.11.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 26.10.2020.rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16-22-29.12.2020.komisioner122020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.11.2020.komisioner112020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.11.2020.komisioner112020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.12.2021.komisioner122020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 17.12.2020.komisioner122020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.12.2020.komisioner122020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11-14.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.02.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.02.2021komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04, 05 dhe 09.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.01.2021.komisioner012021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 09.02.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.01.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.02.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.02.2021.komisioner022021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 11.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 08.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 04.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 02.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 19.02.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 22.01.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 03.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 02.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 30.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 26.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.03.2021kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.03.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 31.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 29.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.03.2021.komisioner032021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 10.04.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.03.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 26.02.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.04.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 19.04.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.04.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 12.04.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 22.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.04.2021.komisioner042021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.06.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2021 – 2.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2021 – 1.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 17.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.05.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 24.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 23.04.2021.kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 30.06.2021.komisioner062021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.06.2021.komisioner062021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.06.2021.komisioner062021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.05.2021.komisioner052021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.05.2021.komisioner052021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.05.2021.komisioner052021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.07.2021., kas07 102021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.07.2021.kas072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.07.2021.kas072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.07.2021.kas072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.09.2021.komisioner092021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 29.07.2021.komisioner072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.07.2021.komisioner072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.07.2021.komisioner072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.07.2021.komisioner072021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 13.07.2021.rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.01.2022., kas01 072022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.01.2022.kas012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.12.2021.kas122021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.12.2021.kas122021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.12.2021.kas122021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 09.09.2021.kas092021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 27.01.2022.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.01.2022.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.01.2022.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.01.2022.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.01.2022.komisioner012022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.12.2021.komisioner122021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.11.2021.komisioner112021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.10.2021.komisioner102021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.09.2021.komisioner092021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.09.2021.komisioner092021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 17.09.2021.komisioner092021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 22.01.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.01.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.01.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 29.01.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 27.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.02.2022.kas022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.02.2022.kas022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.02.2022.kas022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.02.2022.kas022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.02.2022.kas022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 14.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 10.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 08.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 07.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 04.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 02.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.02.2022.komisioner022022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 01.03.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 23.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 18.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 16.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 15.02.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 03.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.05.2022.kas052022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.05.2022.kas052022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.05.2022.kas052022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.12.2021.kas122021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.kas032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.05.2022.komisioner052022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.04.2022.komisioner042022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.03.2022.komisioner032022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 17.03.2022.rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2022.kas052022
Procesverbalet e mbledhjeve