EmërtimiKategoriaDocument Linkkategoria_e_procesverbaleve_hfilterviti_i_procesverbaleve_hfilter
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 03.11.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.11.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 20.10.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 29.09.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.09.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.09.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.07.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.07.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.07.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 30.06.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.06.2022 (pjesa II-të).Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.06.2022 (pjesa I-rë).Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.06.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.05.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.05.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.05.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.05.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.05.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 28.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.04.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 17.03.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 03.03.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.03.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 01.03.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 23.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 18.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 16.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 15.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 15.02.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 14.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.02.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.02.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 10.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 08.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 07.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.02.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.02.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 04.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 02.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.02.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.01.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 29.01.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 27.02.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 27.01.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 26.01.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 25.01.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.01.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 24.01.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 22.01.2022.Rregullator

Shkarko

rregullator2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.01.2022.Komisioner

Shkarko

komisioner2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.01.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.01.2022.KAS

Shkarko

kas2022
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.12.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 21.12.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 14.12.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 13.12.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.12.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.11.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.10.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.09.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.09.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 17.09.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.09.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 09.09.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 29.07.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.07.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.07.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 13.07.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.07.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 07.07.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.07.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.07.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.07.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 30.06.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.06.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.06.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 09.06.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 31.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 28.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2021 – 2.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 27.05.2021 – 1.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.05.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 25.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 18.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 17.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 10.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 05.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.05.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 04.05.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.05.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 24.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 23.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së KAS, në datë 22.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 21.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.04.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 19.04.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.04.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 13.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 12.04.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 12.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 10.04.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 06.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 03.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 02.04.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 01.04.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 31.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 30.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 29.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 29.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 26.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 24.03.2021KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 23.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 19.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 11.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 11.03.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 10.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 08.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 08.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 04.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 02.03.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.03.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 26.02.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 22.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 19.02.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 16.02.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 15.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 12.02.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11.02.2021Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 09.02.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 04, 05 dhe 09.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.02.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.01.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 25.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 22.01.2021.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 22.01.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, në datë 20.01.2021.KAS

Shkarko

kas2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 19.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 18.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 11-14.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 07.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 05.01.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2021
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16-22-29.12.2020.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 28.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 23-24.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 24.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 23.12.2021.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 17.12.2020.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 16.12.2020.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 14.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 11.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 05.12.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 30.11.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 20.11.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 13.11.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 06.11.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 03.11.2020.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në datë 02.11.2020.Komisioner

Shkarko

komisioner2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 31.10.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020
Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Rregullator, në datë 26.10.2020.Rregullator

Shkarko

rregullator2020