Për kë mund të votoj?

  • Kërko përmes filtrave kandidatët e subjekteve zgjedhore për kryetarë bashkie dhe për këshillat bashkiakë. 

 

 

Për kë mund të votoj?