Këtu gjeni informacion mbi audituesit e përzgjedhur me short nga KQZ, për auditimin e financave të partive politike në vit zgjedhor/ kalendarik, si edhe monitoruesit e përzgjedhur për monitorimin në kohë reale të fushatës zgjedhore.

Monitoruesit e fushatës së zgjedhjeve të pjesshme 2022

Monitoruesit e fushatës së zgjedhjeve për Kuvend 2021

Audituesit e fondeve të fushatës për zgjedhjet për Kuvend 2021

Audituesit e fondeve vjetore të partive politike 2020

Monitoruesit/Audituesit