Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.11.2020.

18/11/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 20.11.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-rregullores:

  1. “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”.

 

MATERIALET E MBLEDHJES

Njoftimi per venien ne levizje te Komisionit Rregullator

Projekt rregullore per organizimin dhe funksionimin KZAZ

PV_Miratimi Rregullore KZAZ

Relacion_Projektegulloren e org dhe funksionimit te KZAZ

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 20.11.2020.