Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 05.12.2020.

04/12/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 05.12.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

   1)      Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e     vendndodhjes së qendrave të votimit dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet”.

2)      Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotesimin e vakancës në KZAZ dhe KQV”.

3)      Seancë dëgjimore me përfaqësues të Drejtorise së Përgjithshme të Gjendjes Civile.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom dhe do të transmetohet në kohë reale në platformën YouTube dhe Facebook të KQZ-së.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 05.12.2020.