Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 11.12.2020.

09/12/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 11.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. Seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore per zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.

 

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom.

Mbledhja do të transmetohet në kohë reale në faqen zyrtare të KQZ-së dhe në platformat:

Facebook   http://www.facebook.com/FaqjaKQZ/

YouTube http://www.youtube.com/channel/UCzup_L_yVsYGuDHvzml0diA/videos?view_as=subscriber

 

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 11.12.2020.