Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 14.12.2020.

13/12/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e Hënë, më datë 14.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në vendet e numërimit të votave në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 14.12.2020.