Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.12.2020.

23/12/2020 | Rendi i ditës

​Komisioni Rregullator, ditën e enjte, më datë 24.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për miratimin e rregullave dhe modaliteteve për llogaritjen e vlerës monetare të dhurimeve në natyrë ose shërbimeve, huave dhe kredive  për qëllime zgjedhore ose politike të përfituara nga partitë politike dhe kandidatët gjatë fushatës zgjedhore”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 24.12.2020.