Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 28.12.2020.

26/12/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e hënë, më datë 28.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. “Për caktimin e rregullave për administrimin dhe shpërndarjen e vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit”.

  Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 28.12.2020.