Përditësim informacioni lidhur me procedurën prokuruese për identifikimin biometrik të zgjedhësve.

06/01/2021 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi procedurën prokuruese me objekt “Sisteme/pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik të votuesve dhe verifikimin e tyre pas zgjedhor”.

Data 5 janar 2021 ishte afati i fundit për të paraqitur dokumentacionin e kërkuar, ofertën ekonomike dhe dorëzimin e pajisjes së kërkuar (mostrës) nga kompanitë.

Në këtë procedurë u ftuan për të marrë pjesë 6 kompani të cilat kishin shfaqur interes, nga të cilat u paraqit një 1 kompani.

Operatori ekonomik që mori pjesë është kompania “Smartmatic”, me fond limit 19.976.374,23  USD pa TVSH.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aktualisht është në fazën e shqyrtimit të dokumentacionit, vlerësimit të ofertës si dhe vlerësimit të pajisjes së paraqitur nga kompania për demonstrim.

Në përfundim të procedurës së vlerësimit, Komisioni i Vlersimit të Ofertave do të vendosë në lidhje me fazat pasardhëse.

LajmePërditësim informacioni lidhur me procedurën prokuruese për identifikimin biometrik të zgjedhësve.