Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.01.2021.

29/01/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 30.01.2021, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

1)   “Për miratimin e Metodologjisë së Monitorimit të Medias audio dhe audiovizive”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Webex dhe do të transmetohet në kohë reale në platformën YouTube dhe Facebook të KQZ-së.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 30.01.2021.