Miratohet skema organizative e funksionit dhe numrit të tavolinave të numërimit për çdo VNV.

09/02/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për kriteret e caktimit dhe organizimit të Vendit të Numërimit të Votave”.

Komisioni përcaktoi rregullat dhe kriteret për caktimin dhe organizimin e Vendit të Numërimit të Votave dhe skemën organizative të funksionimit dhe numrit të tavolinave të numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave.

Vendimi ka si qëllim garantimin e zhvillimit në transparencë të plotë, të qetë dhe të rregullt, të procesit të numërimit të votave.

LajmeMiratohet skema organizative e funksionit dhe numrit të tavolinave të numërimit për çdo VNV.