Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 12.02.2021.

11/02/2021 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 12.02.2021, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projektvendimit:

  1. “Për disa ndryshime në vendimin nr. 4, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Webex.

Mbledhja do të transmetohet në kohë reale në faqen zyrtare të KQZ-së dhe në platformat:

Facebook   http://www.facebook.com/FaqjaKQZ/

YouTube http://www.youtube.com/channel/UCzup_L_yVsYGuDHvzml0diA/videos?view_as=subscriber

 

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 12.02.2021.