Njoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 12.02.2021.

12/02/2021 | Rendi i ditës

Në datën 12.02.2021, ora 14:30 do të zhvillohet seanca e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për verifikimin e elementëve të formës dhe të përmbajtjes të kërkesës ankimore nr.03 me objekt: “Ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.2021”  me ankues, subjekti z. Erion Veliaj”.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 12.02.2021.