Komisioneri Celibashi takon Avokaten e Popullit.

17/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve z. Ilirjan Celibashi u takua me Avokaten e Popullit, zj. Erinda Ballanca, e cila shoqërohej nga Ndihmëskomisioneri z. Alket Jaupi.

Në takim u diskutua mbi mjetet për luftimin e gjuhës së urrejtjes në zgjedhje, mospërfshirjen e miturve në fushatë zgjedhore, lehtësimin e aksesueshmërisë në QV për personat PAK, për garantimin e të drejtës së votës për shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë, barazinë gjinore dhe aksesin në votim i personave në vendet e privimit të lirisë.

LajmeKomisioneri Celibashi takon Avokaten e Popullit.