Demonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI).

20/02/2021 | Lajme

Sot në ambjentet e Pallatit të Kongreseve u demonstrua pajisja elektronike e identifikimit të zgjedhësve (PEI) që do të përdoret në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

Për identifikimin e zgjedhësve do të implementohet Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) dhe do të përdoren Pajisje Elektronike të Identifikimit (PEI) të vendosura në çdo qendër votimi, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje.

Për të prezantuar mënyrën se si pajisja do të funksionojë në ditën e votimit, KQZ simuloi një proces votimi në një qendër votimit shembull.

Testimi i pajisjes u krye nga dhjetra zgjedhës të rekomanduar për të qënë testues nga partitë politike

Identifikimi elektronik i zgjedhësve do të parandalojë votimin e shumëfishtë dhe votimin për llogari të personave të tjerë. Pajisja siguron evidentimin qartë dhe në mënyrë të pakontestueshme rastet e mësipërme. Personat përgjegjës me këtërast dënohen penalisht.

Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letërnjoftim ose pasaportë biometrike, për tu identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përvec dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmët daktiloskopike (shenjat e gishtërinjve), të cilat do të shërbejnë për evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.

Aktiviteti u zhvillua në praninë e përfaqësuesve të partive politike, organizatave të huaja dhe vendase, si dhe përfaqësues të medias, të cilët u bënë pjesë e demostrimit të funksionalitetit të pajisjes.

LajmeDemonstrohet funksionaliteti i pajisjes elektronike të identifikimit (PEI).